Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN080223

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 20.990.000 23 người 6 người Đặt Chỗ
2

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN220223VNA

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
12N11Đ 37.990.000 (Đầy chỗ) 32 người 0 người Đặt Chỗ
3

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN220223

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023 19:30
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
19:30
26/02/2023 23:50
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
23:50
6N5Đ 20.990.000 1 người 28 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA090223VJ

Hãng bay: VietJet Air

09/02/2023
Thứ năm
9
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 10 người 19 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110223VJ

Hãng bay: VietJet Air

11/02/2023
Thứ bảy
11
Tháng 2 - 2023
14/02/2023
Thứ ba
14
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA160223VJ

Hãng bay: VietJet Air

16/02/2023
Thứ năm
16
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA250223VJ

Hãng bay: VietJet Air

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
28/02/2023
Thứ ba
28
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
8

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA090223

09/02/2023
Thứ năm
9
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi (Đầy chỗ) 7 người 0 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230223NT

Hãng bay: Bamboo

23/02/2023
Thứ năm
23
Tháng 2 - 2023
02/03/2023
Thứ năm
2
Tháng 3 - 2023
9N8Đ 52.990.000 3 người 22 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250223AMS

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
8N7Đ 53.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
11

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB100223EK

Hãng bay: Emirates

10/02/2023 23:55
Thứ sáu
10
Tháng 2 - 2023
23:55
14/02/2023 09:40
Thứ ba
14
Tháng 2 - 2023
09:40
5N4Đ 32.990.000 (Đầy chỗ) 23 người 0 người Đặt Chỗ
12

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB220223EK

Hãng bay: Emirates

22/02/2023 23:55
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
23:55
26/02/2023 09:40
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
09:40
5N4Đ 33.990.000 3 người 16 người Đặt Chỗ
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080223CI

Hãng bay: China Airlines

08/02/2023 11:20
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
11:20
12/02/2023 14:15
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 20 người 11 người Đặt Chỗ
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150223CI

Hãng bay: China Airlines

15/02/2023 11:20
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
11:20
19/02/2023 14:15
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 9 người 22 người Đặt Chỗ
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170223VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
5N4Đ Gọi 20 người 14 người Đặt Chỗ
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220223ci

Hãng bay: China Airlines

22/02/2023 11:20
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
11:20
26/02/2023 14:15
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 6 người 25 người Đặt Chỗ
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240223VJ

Hãng bay: VietJet Air

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
5N4Đ Gọi 0 người 34 người Đặt Chỗ
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240223CISY

Hãng bay: China Airlines

24/02/2023 11:20
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
11:20
28/02/2023 14:15
Thứ ba
28
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 13.590.000 (Đầy chỗ) 45 người 0 người Đặt Chỗ
19

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150223VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4Đ 15.990.000 16 người 15 người Đặt Chỗ
20

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220223VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4Đ 15.990.000 6 người 25 người Đặt Chỗ
21

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080223-5N

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D Gọi 17 người 22 người Đặt Chỗ
22

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110223-6N

Hãng bay: VietJet Air

11/02/2023
Thứ bảy
11
Tháng 2 - 2023
16/02/2023
Thứ năm
16
Tháng 2 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
23

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS150223-5N

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D Gọi 8 người 31 người Đặt Chỗ
24

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS220223-5N

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
25

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140223-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

14/02/2023
Thứ ba
14
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
6N5D 34.888.000 4 người 27 người Đặt Chỗ
26

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH150223VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 28.888.000 11 người 20 người Đặt Chỗ
27

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NB170223-6N

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
28

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170223-6N

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 34.880.000 13 người 18 người Đặt Chỗ
29

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH210223-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

21/02/2023
Thứ ba
21
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
6N5D 34.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
30

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220223VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D 28.888.000 7 người 24 người Đặt Chỗ
31

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240223-6N

Hãng bay: VietJet Air

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
32

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH280223-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

28/02/2023
Thứ ba
28
Tháng 2 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
6N5D 34.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
33

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI030223-QH

Hãng bay: Bamboo

03/02/2023
Thứ sáu
3
Tháng 2 - 2023
05/02/2023
Chủ nhật
5
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
34

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI100223VJ

Hãng bay: VietJet Air

10/02/2023
Thứ sáu
10
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 5 người 34 người Đặt Chỗ
35

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI170223-QH

Hãng bay: Bamboo

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
36

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI170223VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
37

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI240223VJ

Hãng bay: VietJet Air

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
38

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI240223-QH

Hãng bay: Bamboo

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
39

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI180223

Hãng bay: VietJet Air

18/02/2023
Thứ bảy
18
Tháng 2 - 2023
23/02/2023
Thứ năm
23
Tháng 2 - 2023
6N5Đ Gọi 9 người 20 người Đặt Chỗ
40

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI250223-6N

Hãng bay: VietJet Air

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
02/03/2023
Thứ năm
2
Tháng 3 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
41

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040223NEW

Hãng bay: VietJet Air

04/02/2023
Thứ bảy
4
Tháng 2 - 2023
08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 16 người 23 người Đặt Chỗ
42

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080223

Hãng bay: Bamboo

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đầy chỗ) 20 người 0 người Đặt Chỗ
43

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080223NEW

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 38 người 1 người Đặt Chỗ
44

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080223PK

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D 9.990.000 15 người 4 người Đặt Chỗ
45

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110223NEW

Hãng bay: VietJet Air

11/02/2023
Thứ bảy
11
Tháng 2 - 2023
15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 24 người 15 người Đặt Chỗ
46

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150223

Hãng bay: Bamboo

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 19 người 1 người Đặt Chỗ
47

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150223NEW

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 27 người 12 người Đặt Chỗ
48

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150223PK

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
49

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180223

Hãng bay: Bamboo

18/02/2023
Thứ bảy
18
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 16 người 4 người Đặt Chỗ
50

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180223NEW

Hãng bay: VietJet Air

18/02/2023
Thứ bảy
18
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 22 người 17 người Đặt Chỗ
51

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220223NEW

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
52

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220223PK

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
53

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250223

Hãng bay: Bamboo

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.900.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
54

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250223NEW

Hãng bay: VietJet Air

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
55

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC130223JQ

Hãng bay: Jetstar

13/02/2023 22:35
Thứ hai
13
Tháng 2 - 2023
22:35
19/02/2023 15:15
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 16 người 4 người Đặt Chỗ
56

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN090223

Hãng bay: Bamboo

09/02/2023 08:40
Thứ năm
9
Tháng 2 - 2023
08:40
12/02/2023 21:40
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 24 người 1 người Đặt Chỗ
57

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN230223

Hãng bay: Bamboo

23/02/2023 08:40
Thứ năm
23
Tháng 2 - 2023
08:40
26/02/2023 21:40
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
58

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB080223

Hãng bay: Bamboo

08/02/2023 07:15
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
07:15
12/02/2023 21:05
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 (Đầy chỗ) 25 người 0 người Đặt Chỗ
59

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB220223

Hãng bay: Bamboo

22/02/2023 07:15
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
07:15
26/02/2023 21:05
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN080323

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023 19:30
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
19:30
12/03/2023 23:50
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
23:50
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
2

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN150323

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
3

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN220323

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA020323VJ

Hãng bay: VietJet Air

02/03/2023
Thứ năm
2
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA040323VJ

Hãng bay: VietJet Air

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
07/03/2023
Thứ ba
7
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110323VJ

Hãng bay: VietJet Air

11/03/2023
Thứ bảy
11
Tháng 3 - 2023
14/03/2023
Thứ ba
14
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA160323VJ

Hãng bay: VietJet Air

16/03/2023
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 28 người 1 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA180323VJ

Hãng bay: VietJet Air

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
21/03/2023
Thứ ba
21
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090323NT

Hãng bay: Bamboo

09/03/2023
Thứ năm
9
Tháng 3 - 2023
16/03/2023
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
9N8Đ 58.990.000 3 người 22 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220323PTY

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
01/04/2023
Thứ bảy
1
Tháng 4 - 2023
11N10Đ 65.990.000 20 người 10 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230323NT

Hãng bay: Bamboo

23/03/2023
Thứ năm
23
Tháng 3 - 2023
30/03/2023
Thứ năm
30
Tháng 3 - 2023
9N8Đ 58.990.000 2 người 23 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH300323AMS

30/03/2023
Thứ năm
30
Tháng 3 - 2023
06/04/2023
Thứ năm
6
Tháng 4 - 2023
8N7Đ 54.990.000 5 người 26 người Đặt Chỗ
13

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB150323EK

Hãng bay: Emirates

15/03/2023 23:55
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
23:55
19/03/2023 09:40
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
09:40
5N4Đ 33.990.000 2 người 18 người Đặt Chỗ
14

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB220323EK

Hãng bay: Emirates

22/03/2023 23:55
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
23:55
26/03/2023 09:45
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
09:45
5N4Đ 33.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA010323CI

Hãng bay: China Airlines

01/03/2023 11:20
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
11:20
05/03/2023 14:15
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 1 người 30 người Đặt Chỗ
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030323VJ

Hãng bay: VietJet Air

03/03/2023
Thứ sáu
3
Tháng 3 - 2023
08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
5N4Đ Gọi 2 người 32 người Đặt Chỗ
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030323VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

03/03/2023 12:10
Thứ sáu
3
Tháng 3 - 2023
12:10
07/03/2023 16:55
Thứ ba
7
Tháng 3 - 2023
16:55
5N4Đ 14.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080323CI

Hãng bay: China Airlines

08/03/2023 11:20
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
11:20
12/03/2023 14:15
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080323VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

08/03/2023 12:10
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12:10
12/03/2023 17:00
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
17:00
5N4Đ 14.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160323VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

16/03/2023 11:10
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
11:10
20/03/2023 18:00
Thứ hai
20
Tháng 3 - 2023
18:00
5N4Đ 14.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170323VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/03/2023
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
5N4Đ Gọi 0 người 34 người Đặt Chỗ
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170323CISY

Hãng bay: China Airlines

17/03/2023 11:20
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
11:20
21/03/2023 14:15
Thứ ba
21
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 13.590.000 (Đầy chỗ) 41 người 0 người Đặt Chỗ
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220323CI

Hãng bay: China Airlines

22/03/2023 11:20
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
11:20
26/03/2023 14:15
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260323EVSY

Hãng bay: Eva Air

26/03/2023 01:50
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
01:50
29/03/2023 19:30
Thứ tư
29
Tháng 3 - 2023
19:30
4N3Đ 12.590.000 37 người 2 người Đặt Chỗ
25

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ010323TW

Hãng bay: Tway Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ010323VJ

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 14 người 17 người Đặt Chỗ
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080323TW

Hãng bay: Tway Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080323VJ

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150323TW

Hãng bay: Tway Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150323VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220323VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 1 người 30 người Đặt Chỗ
32

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250323

25/03/2023
Thứ bảy
25
Tháng 3 - 2023
28/03/2023
Thứ ba
28
Tháng 3 - 2023
4N3Đ 15.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
33

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS010323-5N

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
34

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080323-5N

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
35

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS150323-5N

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
36

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US300323

Hãng bay: Japan Airline

30/03/2023
Thứ năm
30
Tháng 3 - 2023
09/04/2023
Chủ nhật
9
Tháng 4 - 2023
11N9D 99.990.000 5 người 9 người Đặt Chỗ
37

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH060323-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

06/03/2023
Thứ hai
6
Tháng 3 - 2023
10/03/2023
Thứ sáu
10
Tháng 3 - 2023
5N4D 34.888.000 2 người 23 người Đặt Chỗ
38

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH070323-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

07/03/2023
Thứ ba
7
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
6N5D 34.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
39

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH080323VJ

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D 28.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
40

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100323-6N

Hãng bay: VietJet Air

10/03/2023
Thứ sáu
10
Tháng 3 - 2023
15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
41

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140323-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

14/03/2023 00:20
Thứ ba
14
Tháng 3 - 2023
00:20
19/03/2023 09:30
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
09:30
6N5D 37.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
42

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH150323VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 28.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
43

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170323-6N

Hãng bay: VietJet Air

17/03/2023
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
44

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220323VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4D 28.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
45

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH250323-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

25/03/2023 00:20
Thứ bảy
25
Tháng 3 - 2023
00:20
30/03/2023 15:25
Thứ năm
30
Tháng 3 - 2023
15:25
6N5D 43.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
46

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI030323VJ

Hãng bay: VietJet Air

03/03/2023
Thứ sáu
3
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
47

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI040323-QH

Hãng bay: Bamboo

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
06/03/2023
Thứ hai
6
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi (Đầy chỗ) 50 người 0 người Đặt Chỗ
48

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI100323VJ

Hãng bay: VietJet Air

10/03/2023
Thứ sáu
10
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
49

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI170323VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/03/2023
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
50

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI180323-QH

Hãng bay: Bamboo

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
20/03/2023
Thứ hai
20
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
51

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI040323-6N

Hãng bay: VietJet Air

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
09/03/2023
Thứ năm
9
Tháng 3 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
52

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI110323-6N

11/03/2023
Thứ bảy
11
Tháng 3 - 2023
16/03/2023
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
53

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI110323

Hãng bay: VietJet Air

11/03/2023
Thứ bảy
11
Tháng 3 - 2023
16/03/2023
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
6N5D 11.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
54

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MS180323-6N

Hãng bay: VietJet Air

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
23/03/2023
Thứ năm
23
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 11.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
55

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010323

Hãng bay: Bamboo

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.900.000 10 người 9 người Đặt Chỗ
56

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010323NEW

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
57

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010323PK

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
58

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040323

Hãng bay: Bamboo

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
59

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040323NEW

Hãng bay: VietJet Air

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
60

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080323NEW

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
61

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080323PK

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
62

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110323NEW

Hãng bay: VietJet Air

11/03/2023
Thứ bảy
11
Tháng 3 - 2023
15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
63

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150323

Hãng bay: Bamboo

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
64

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150323NEW

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
65

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150323PK

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
66

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180323

Hãng bay: Bamboo

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180323NEW

Hãng bay: VietJet Air

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220323NEW

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220323PK

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
70

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC130323JQ

Hãng bay: Jetstar

13/03/2023 22:35
Thứ hai
13
Tháng 3 - 2023
22:35
19/03/2023 15:15
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 18 người 2 người Đặt Chỗ
71

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN020323

Hãng bay: Bamboo

02/03/2023 08:40
Thứ năm
2
Tháng 3 - 2023
08:40
05/03/2023 21:40
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
72

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN160323

Hãng bay: Bamboo

16/03/2023 08:40
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
08:40
19/03/2023 21:40
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
73

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB010323

Hãng bay: Bamboo

01/03/2023 07:15
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
07:15
05/03/2023 21:05
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
74

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB150323

Hãng bay: Bamboo

15/03/2023 07:15
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
07:15
19/03/2023 21:05
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060423AMS

06/04/2023
Thứ năm
6
Tháng 4 - 2023
13/04/2023
Thứ năm
13
Tháng 4 - 2023
8N7Đ 54.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120423PTY

12/04/2023
Thứ tư
12
Tháng 4 - 2023
22/04/2023
Thứ bảy
22
Tháng 4 - 2023
11N10Đ 65.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200423DA

20/04/2023 22:10
Thứ năm
20
Tháng 4 - 2023
22:10
30/04/2023 19:05
Chủ nhật
30
Tháng 4 - 2023
19:05
12N1Đ 71.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260423PTY

26/04/2023
Thứ tư
26
Tháng 4 - 2023
06/05/2023
Thứ bảy
6
Tháng 5 - 2023
11N10D 68.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270423AMS

27/04/2023
Thứ năm
27
Tháng 4 - 2023
04/05/2023
Thứ năm
4
Tháng 5 - 2023
8N7Đ 58.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270423NT

Hãng bay: Bamboo

27/04/2023
Thứ năm
27
Tháng 4 - 2023
05/05/2023
Thứ sáu
5
Tháng 5 - 2023
9N8Đ 58.990.000 4 người 20 người Đặt Chỗ
7

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280423EK

Hãng bay: Emirates

28/04/2023 23:55
Thứ sáu
28
Tháng 4 - 2023
23:55
02/05/2023 09:40
Thứ ba
2
Tháng 5 - 2023
09:40
5N4Đ Gọi 2 người 22 người Đặt Chỗ
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB290423EK

Hãng bay: Emirates

29/04/2023 23:55
Thứ bảy
29
Tháng 4 - 2023
23:55
03/05/2023 09:40
Thứ tư
3
Tháng 5 - 2023
09:40
5N4Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
9

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK220423

22/04/2023
Thứ bảy
22
Tháng 4 - 2023
25/04/2023
Thứ ba
25
Tháng 4 - 2023
4N3Đ 15.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
10

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290423

29/04/2023
Thứ bảy
29
Tháng 4 - 2023
02/05/2023
Thứ ba
2
Tháng 5 - 2023
4N3Đ 16.490.000 3 người 21 người Đặt Chỗ
11

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH010423-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

01/04/2023 00:20
Thứ bảy
1
Tháng 4 - 2023
00:20
06/04/2023 15:25
Thứ năm
6
Tháng 4 - 2023
15:25
6N5D 43.888.000 2 người 23 người Đặt Chỗ
12

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050423-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

05/04/2023 00:20
Thứ tư
5
Tháng 4 - 2023
00:20
10/04/2023 15:25
Thứ hai
10
Tháng 4 - 2023
15:25
6N5D 43.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
13

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH070423-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

07/04/2023 00:20
Thứ sáu
7
Tháng 4 - 2023
00:20
12/04/2023 15:25
Thứ tư
12
Tháng 4 - 2023
15:25
6N5D 43.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
14

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH090423-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

09/04/2023 00:20
Chủ nhật
9
Tháng 4 - 2023
00:20
14/04/2023 15:25
Thứ sáu
14
Tháng 4 - 2023
15:25
6N5D 43.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
15

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140423JQ

Hãng bay: Jetstar

14/04/2023 22:35
Thứ sáu
14
Tháng 4 - 2023
22:35
20/04/2023 15:15
Thứ năm
20
Tháng 4 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
16

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280423JQ

Hãng bay: Jetstar

28/04/2023 22:35
Thứ sáu
28
Tháng 4 - 2023
22:35
04/05/2023 15:15
Thứ năm
4
Tháng 5 - 2023
15:15
7N6Đ 54.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
17

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300423JQ

Hãng bay: Jetstar

30/04/2023 22:35
Chủ nhật
30
Tháng 4 - 2023
22:35
05/05/2023 15:15
Thứ sáu
5
Tháng 5 - 2023
15:15
6N5Đ 54.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH010523BA

01/05/2023
Thứ hai
1
Tháng 5 - 2023
11/05/2023
Thứ năm
11
Tháng 5 - 2023
11N10 85.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100523PTY

10/05/2023
Thứ tư
10
Tháng 5 - 2023
20/05/2023
Thứ bảy
20
Tháng 5 - 2023
11N10Đ 65.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH180523AMS

18/05/2023
Thứ năm
18
Tháng 5 - 2023
25/05/2023
Thứ năm
25
Tháng 5 - 2023
8N7Đ 54.999.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240523PTY

24/05/2023
Thứ tư
24
Tháng 5 - 2023
03/06/2023
Thứ bảy
3
Tháng 6 - 2023
11N10Đ 65.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
5

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK130523

13/05/2023
Thứ bảy
13
Tháng 5 - 2023
16/05/2023
Thứ ba
16
Tháng 5 - 2023
4N3Đ 15.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
6

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK270523

27/05/2023
Thứ bảy
27
Tháng 5 - 2023
30/05/2023
Thứ ba
30
Tháng 5 - 2023
4N3Đ 15.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
7

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC190523JQ

Hãng bay: Jetstar

19/05/2023 22:35
Thứ sáu
19
Tháng 5 - 2023
22:35
25/05/2023 15:15
Thứ năm
25
Tháng 5 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH050623BA

05/06/2023
Thứ hai
5
Tháng 6 - 2023
15/06/2023
Thứ năm
15
Tháng 6 - 2023
11N10D 87.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140623PTY

14/06/2023
Thứ tư
14
Tháng 6 - 2023
24/06/2023
Thứ bảy
24
Tháng 6 - 2023
11N10Đ 65.990.000 2 người 28 người Đặt Chỗ
3

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK100623

10/06/2023
Thứ bảy
10
Tháng 6 - 2023
13/06/2023
Thứ ba
13
Tháng 6 - 2023
4N3Đ 15.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
4

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK240623

24/06/2023
Thứ bảy
24
Tháng 6 - 2023
27/06/2023
Thứ ba
27
Tháng 6 - 2023
4N3Đ 15.900.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
5

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC160623JQ

Hãng bay: Jetstar

16/06/2023 22:35
Thứ sáu
16
Tháng 6 - 2023
22:35
22/06/2023 15:15
Thứ năm
22
Tháng 6 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060723DA

06/07/2023 22:10
Thứ năm
6
Tháng 7 - 2023
22:10
16/07/2023 19:05
Chủ nhật
16
Tháng 7 - 2023
19:05
12N1Đ Gọi 0 người 25 người Đặt Chỗ
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100723BA

10/07/2023
Thứ hai
10
Tháng 7 - 2023
20/07/2023
Thứ năm
20
Tháng 7 - 2023
11N10D 85.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
3

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140723JQ

Hãng bay: Jetstar

14/07/2023 22:35
Thứ sáu
14
Tháng 7 - 2023
22:35
20/07/2023 15:15
Thứ năm
20
Tháng 7 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
4

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC200723JQ

Hãng bay: Jetstar

23/07/2023 22:35
Chủ nhật
23
Tháng 7 - 2023
22:35
28/07/2023 15:15
Thứ sáu
28
Tháng 7 - 2023
15:15
6N5Đ 43.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
5

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC230723JQ

Hãng bay: Jetstar

23/07/2023 22:35
Chủ nhật
23
Tháng 7 - 2023
22:35
28/07/2023 15:15
Thứ sáu
28
Tháng 7 - 2023
15:15
6N5Đ 43.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Khách Hàng Truyền Thống

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp