Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ070224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 15/02/2024

9N8Đ 54.800.000 (Đã khởi hành)
2

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ090224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 17/02/2024

9N8Đ 54.800.000 (Đã khởi hành)
3

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ190224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 19/02/2024

Về: 27/02/2024

9N8Đ 52.800.000 (Đã khởi hành)
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ120224

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4D 22.490.000 (Đã khởi hành)
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ150224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 19/02/2024

5 22.490.000 (Đã khởi hành)
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ230224

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 23/02/2024

Về: 27/02/2024

5N4D 18.490.000 (Đã khởi hành)
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKDA240224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 28/02/2024

5N4Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
8

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN070224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 12/02/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đã khởi hành)
9

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN110224IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 17/02/2024

7N7Đ 29.990.000 (Đã khởi hành)
10

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN120224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đã khởi hành)
11

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN140224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 19/02/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đã khởi hành)
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 11/02/2024

4N3Đ 13.690.000 (Đã khởi hành)
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 13/02/2024

4N3Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110224KD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 14/02/2024

1 Gọi (Đã khởi hành)
15

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 18/02/2024

4N3Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
16

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 22/02/2024

Về: 25/02/2024

4N3Đ 10.690.000 (Đã khởi hành)
17

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA240224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 27/02/2024

4N3Đ 10.690.000 (Đã khởi hành)
18

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 03/03/2024

4N3Đ 10.690.000
19

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA110224

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 45 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 14/02/2024

4N3D 5.559.598 (Đã khởi hành)
20

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA120224

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 45 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 15/02/2024

4N3D Gọi (Đã khởi hành)
21

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA130224

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 45 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 16/02/2024

4N3D Gọi (Đã khởi hành)
22

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA220224

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 22/02/2024

Về: 25/02/2024

4n3d Gọi (Đã khởi hành)
23

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: LAO290224

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 03/03/2024

4n3d Gọi
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH070224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 15/02/2024

9N8Đ 66.990.000 (Đã khởi hành)
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH080224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 18/02/2024

11N8Đ 72.990.000 (Đã khởi hành)
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090224NA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 19/02/2024

10N9Đ 98.990.000 (Đã khởi hành)
27

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH110224PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 21/02/2024

11N8Đ 88.990.000 (Đã khởi hành)
28

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 24/02/2024

11N8D 69.990.000 (Đã khởi hành)
29

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT080224-MSC

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 14/02/2024

7N6D Gọi (Đã khởi hành)
30

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT100224-RW1

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 16/02/2024

7N6D Gọi (Đã khởi hành)
31

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT120224-MSC

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 18/02/2024

7 59.990.000 (Đã khởi hành)
32

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT240224-HK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 28/02/2024

5N4D Gọi (Đã khởi hành)
33

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB100224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
34

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB110224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 38 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
35

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
36

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB130224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 34.990.000 (Đã khởi hành)
37

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB140224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 34.990.000 (Đã khởi hành)
38

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 21/02/2024

Về: 25/02/2024

5N4Đ 30.990.000 (Đã khởi hành)
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 36 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 17.390.000 (Đã khởi hành)
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 17.390.000 (Đã khởi hành)
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 14/02/2024

6N5Đ 19.390.000 (Đã khởi hành)
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090224EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 13/02/2024

5N4Đ 21.590.000 (Đã khởi hành)
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100224EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 21.590.000 (Đã khởi hành)
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100224EVA2

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5Đ 22.990.000 (Đã khởi hành)
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5Đ 19.390.000 (Đã khởi hành)
46

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đã khởi hành)
47

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110224EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 20.990.000 (Đã khởi hành)
48

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120224EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 20.990.000 (Đã khởi hành)
49

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 18/02/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đã khởi hành)
50

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130224EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 20.390.000 (Đã khởi hành)
51

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210224CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/02/2024

Về: 25/02/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
52

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/02/2024

Về: 03/03/2024

6N5Đ 12.390.000 (Đầy chỗ)
53

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280224CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ)
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 17.990.000 (Đã khởi hành)
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 13/02/2024

5N4Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 22.290.000 (Đã khởi hành)
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 25.990.000 (Đã khởi hành)
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5Đ 27.990.000 (Đã khởi hành)
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 22.290.000 (Đã khởi hành)
62

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 23.990.000 (Đã khởi hành)
63

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110224BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5Đ 27.990.000 (Đã khởi hành)
64

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
65

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 20.890.000 (Đã khởi hành)
66

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 27.990.000 (Đã khởi hành)
67

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 19.490.000 (Đã khởi hành)
68

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130224BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 18/02/2024

6N5Đ 25.990.000 (Đã khởi hành)
69

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130224TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 20.990.000 (Đã khởi hành)
70

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 17.990.000 (Đã khởi hành)
71

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 20.890.000 (Đã khởi hành)
72

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140224TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 20.490.000 (Đã khởi hành)
73

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 16/02/2024

Về: 20/02/2024

5N4Đ 17.990.000 (Đã khởi hành)
74

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/02/2024

Về: 25/02/2024

5N4D 16.490.000 (Đã khởi hành)
75

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4D 16.490.000
76

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK100224

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 13/02/2024

4N3D 21.490.000 (Đã khởi hành)
77

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK110224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 14/02/2024

4N3D 22.590.000 (Đã khởi hành)
78

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK120224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 15/02/2024

4N3D 22.990.000 (Đã khởi hành)
79

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140224

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 17/02/2024

4N3D 20.990.000 (Đã khởi hành)
80

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250224-KD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 25/02/2024

Về: 28/02/2024

4N3D Gọi (Đã khởi hành)
81

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS070224-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4D 12.990.000 (Đã khởi hành)
82

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100224-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 25/02/2024

6N5D 17.490.000 (Đã khởi hành)
83

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4D 13.590.000 (Đã khởi hành)
84

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4D 15.990.000 (Đã khởi hành)
85

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS120224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4D 15.990.000 (Đã khởi hành)
86

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS140224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5 16.590.000 (Đã khởi hành)
87

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS280224-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4D 10.990.000 (Đầy chỗ)
88

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH060224VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 06/02/2024

Về: 11/02/2024

6N5Đ 36.888.000 (Đã khởi hành)
89

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH070224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 26.888.000 (Đã khởi hành)
90

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH090224VJ6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 14/02/2024

6N5Đ 33.888.000 (Đã khởi hành)
91

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100224VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5Đ 41.888.000 (Đã khởi hành)
92

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100224-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5D 35.888.000 (Đã khởi hành)
93

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH110224VJ6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5D 35.888.000 (Đã khởi hành)
94

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 28.888.000 (Đã khởi hành)
95

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120224VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

6N5Đ 41.888.000 (Đã khởi hành)
96

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH130224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 28.888.000 (Đã khởi hành)
97

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 26.888.000 (Đã khởi hành)
98

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH160224VJ6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 16/02/2024

Về: 21/02/2024

6N5Đ 28.888.000 (Đã khởi hành)
99

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI020224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 02/02/2024

Về: 04/02/2024

3N2Đ 9.990.000 (Đã khởi hành)
100

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 12/02/2024

3 11.990.000 (Đã khởi hành)
101

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI110224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 13/02/2024

3N2D 13.990.000 (Đã khởi hành)
102

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI120224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 14/02/2024

3N2D 13.990.000 (Đã khởi hành)
103

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI230224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 23/02/2024

Về: 25/02/2024

3N2Đ 10.990.000 (Đã khởi hành)
104

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI100224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6 16.990.000 (Đã khởi hành)
105

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI120224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

6N5D 18.490.000 (Đã khởi hành)
106

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI240224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 29/02/2024

6N5Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 8.543.995 (Đã khởi hành)
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080224CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 11/02/2024

4N3Đ 11.990.000 (Đã khởi hành)
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 8.865.435 (Đã khởi hành)
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 13/02/2024

5N4Đ 8.300.840 (Đã khởi hành)
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 9.449.552 (Đã khởi hành)
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130224-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4D 12.990.000 (Đã khởi hành)
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130224KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4D 15.640.000 (Đã khởi hành)
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130224-KD2

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4D 14.990.000 (Đã khởi hành)
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 9.990.000 (Đã khởi hành)
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150224PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 18/02/2024

4N3Đ 13.590.000 (Đã khởi hành)
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150224CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 18/02/2024

4N3Đ 11.990.000 (Đã khởi hành)
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 19/02/2024

5N4Đ 9.590.000 (Đã khởi hành)
119

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160224KD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 16/02/2024

Về: 20/02/2024

5N4D 9.990.000 (Đã khởi hành)
120

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/02/2024

Về: 21/02/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
121

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 28/02/2024

5N4Đ 6.690.000 (Đã khởi hành)
122

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4Đ 6.690.000
123

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 04/03/2024

5N4Đ 6.690.000
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040224LGF

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/02/2024

Về: 07/02/2024

4N3D 4.600.000 (Đã khởi hành)
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 06/02/2024

Về: 10/02/2024

6N5Đ 17.990.000 (Đã khởi hành)
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070224TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 18.490.000 (Đã khởi hành)
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070224LG

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 4.600.000 (Đã khởi hành)
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 13/02/2024

6N5D 27.880.000 (Đã khởi hành)
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110224NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 17.990.000 (Đã khởi hành)
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110224TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4D 19.490.000 (Đã khởi hành)
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110224CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5D 25.990.000 (Đã khởi hành)
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110224CTCR

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5D 20.990.000 (Đã khởi hành)
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120224CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

6N5Đ 25.990.000 (Đã khởi hành)
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120224BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 18/02/2024

7N6D 28.880.000 (Đã khởi hành)
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120224TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4D 19.490.000 (Đã khởi hành)
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

6N5D 27.880.000 (Đã khởi hành)
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130224BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 19/02/2024

7N6D 27.880.000 (Đã khởi hành)
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140224CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 19/02/2024

6N5Đ 25.990.000 (Đã khởi hành)
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140224TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 18.990.000 (Đã khởi hành)
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 20/02/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 20/02/2024

6N5D 24.990.000 (Đã khởi hành)
142

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190224CNT

Hãng bay: Air China

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 19/02/2024

Về: 26/02/2024

8N7D 31.990.000 (Đã khởi hành)
143

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 20/02/2024

Về: 25/02/2024

6N5Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230224BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 23/02/2024

Về: 29/02/2024

7N6D 22.990.000 (Đã khởi hành)
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240224CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 29/02/2024

6N5Đ 17.990.000 (Đã khởi hành)
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 29/02/2024

6N5D 18.990.000 (Đã khởi hành)
147

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250224NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/02/2024

Về: 29/02/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
148

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280224TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4Đ 14.990.000
149

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 04/03/2024

6N5Đ 13.990.000
150

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
151

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 14/02/2024

8N7Đ 52.990.000 (Đã khởi hành)
152

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
153

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC080224VJ8

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 15/02/2024

8N7Đ 52.990.000 (Đã khởi hành)
154

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC090224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 13/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
155

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC090224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 16/02/2024

8N7Đ 52.990.000 (Đã khởi hành)
156

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
157

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC100224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 17/02/2024

8N7Đ 52.990.000 (Đã khởi hành)
158

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC110224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
159

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC110224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 18/02/2024

8N7Đ 52.990.000 (Đã khởi hành)
160

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
161

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 19/02/2024

8N7Đ 52.990.000 (Đã khởi hành)
162

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC130224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
163

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 35.990.000 (Đã khởi hành)
164

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC250224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/02/2024

Về: 29/02/2024

5N4Đ 32.990.000 (Đã khởi hành)
165

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 06/03/2024

8N7Đ 41.990.000
166

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC290224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 07/03/2024

8N7Đ 41.990.000
167

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN120224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 15/02/2024

4N3Đ 9.990.000 (Đã khởi hành)
168

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN220224

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 22/02/2024

Về: 25/02/2024

4N3Đ 6.290.000 (Đã khởi hành)
169

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN290224

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 03/03/2024

4N3Đ 6.290.000
170

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB110224HG

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 14/02/2024

4N3Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
171

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB210224

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/02/2024

Về: 25/02/2024

5N4Đ Gọi (Đã khởi hành)
172

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB280224

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4Đ 8.990.000
173

TOUR NHA TRANG

Mã lịch tour: NT120224

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 14/02/2024

3N3Đ Gọi (Đã khởi hành)
174

TOUR NHA TRANG

Mã lịch tour: NT130224

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 15/02/2024

3N3Đ 3.990.000 (Đã khởi hành)
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 01/03/2024

Về: 31/03/2024

5N4Đ Gọi
2

CHI PHÍ VẬN HÀNH

Mã lịch tour: CPSA010324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 01/03/2024

Về: 31/03/2024

1 200.000
3

TOUR AI CẬP

Mã lịch tour: AIC210324

Hãng bay: Qatar Airways

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 02/04/2024

13N12Đ 78.990.000
4

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ060324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 14/03/2024

9N8Đ 56.800.000
5

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ200324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 28/03/2024

9N8Đ 56.800.000
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ130324

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4D 18.490.000
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240324

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 24/03/2024

Về: 28/03/2024

5N4D 18.490.000 (Đầy chỗ)
8

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN050324IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 05/03/2024

Về: 12/03/2024

7N7Đ 28.990.000
9

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN130324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 18/03/2024

6N5Đ 18.990.000
10

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN260324IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 26/03/2024

Về: 02/04/2024

7N7Đ 28.990.000
11

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN270324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 01/04/2024

6N5Đ 18.990.000
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA020324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 02/03/2024

Về: 05/03/2024

4N3Đ 10.690.000
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA070324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 10/03/2024

4N3Đ 10.690.000
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA140324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 17/03/2024

4N3Đ 10.690.000
15

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA160324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 16/03/2024

Về: 19/03/2024

4N3Đ 10.690.000
16

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA210324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 24/03/2024

4N3Đ 10.690.000
17

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA230324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 23/03/2024

Về: 26/03/2024

4N3Đ 10.690.000
18

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA280324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 31/03/2024

4N3Đ 10.690.000
19

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA300324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 30/03/2024

Về: 02/04/2024

4N3Đ 10.690.000
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH050324PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 05/03/2024

Về: 15/03/2024

11N8Đ 79.990.000
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 26/03/2024

Về: 05/04/2024

11N10Đ 73.990.000
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270324PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 06/04/2024

11N8D 79.990.000
23

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT040324-MSC

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 04/03/2024

Về: 10/03/2024

7N6D Gọi (Đầy chỗ)
24

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT070324

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 11/03/2024

5N4D 30.100.000
25

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT090324-HK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 09/03/2024

Về: 13/03/2024

5N4D Gọi (Đầy chỗ)
26

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT250324

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 25/03/2024

Về: 28/03/2024

4N3D Gọi
27

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT300324-RW1

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 30/03/2024

Về: 05/04/2024

7 Gọi
28

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB060324EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4Đ 30.990.000
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB140324EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 18/03/2024

5N4Đ 30.990.000
30

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210324EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 25/03/2024

5N4Đ 30.990.000
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060324CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ)
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4Đ 12.990.000
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 08/03/2024

Về: 12/03/2024

5N4Đ 12.990.000
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 12/03/2024

Về: 16/03/2024

5N4Đ 12.990.000
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130324CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4Đ 13.990.000
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/03/2024

Về: 19/03/2024

5N4Đ 12.999.000 (Đầy chỗ)
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 19/03/2024

Về: 23/03/2024

5N4Đ 12.990.000
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200324CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 24/03/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ)
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 25/03/2024

6N5Đ 12.390.000
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 26/03/2024

5N4Đ 12.990.000
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 26/03/2024

Về: 30/03/2024

5N4Đ 12.990.000
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 01/04/2024

6N5Đ 12.390.000
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280324CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 01/04/2024

5N4Đ 13.990.000
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290324EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 02/04/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4Đ 16.990.000
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070324-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 11/03/2024

5N4Đ 16.990.000
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/03/2024

Về: 12/03/2024

5N4Đ 17.490.000
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4Đ 16.990.000
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150324BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 15/03/2024

Về: 20/03/2024

6N5Đ 18.990.000
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 15/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4Đ 16.490.000
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190324BUTN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 19/03/2024

Về: 24/03/2024

6N5Đ 18.990.000
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 24/03/2024

5N4Đ 16.990.000 (Đầy chỗ)
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200324BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 25/03/2024

6N5Đ 18.990.000
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220324BUTN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 27/03/2024

6N5Đ 18.990.000
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 26/03/2024

5N4Đ 17.490.000
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 26/03/2024

5N4Đ 17.490.000
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220324TWAY

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 26/03/2024

5N4Đ 17.490.000
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230324TWAY

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 23/03/2024

Về: 27/03/2024

5N4Đ 17.490.000
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240324TWAY

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 24/03/2024

Về: 28/03/2024

5N4Đ 17.490.000
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260324BUTN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 26/03/2024

Về: 31/03/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đầy chỗ)
62

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260324BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 26/03/2024

Về: 31/03/2024

6N5Đ 19.990.000
63

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 31/03/2024

5N4Đ 17.490.000 (Đầy chỗ)
64

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270324BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 01/04/2024

6N5Đ 19.990.000
65

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270324TWAY

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 31/03/2024

5N4Đ 17.990.000
66

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280324TWAY

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 01/04/2024

5N4Đ 17.990.000
67

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290324BUTN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 03/04/2024

6N5Đ 19.990.000
68

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 02/04/2024

5N4Đ Gọi
69

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 02/04/2024

5N4Đ 17.490.000
70

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ310324TWVE

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 108 chỗ

Đi: 31/03/2024

Về: 04/04/2024

5N4D Gọi
71

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK090324

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 09/03/2024

Về: 12/03/2024

4N3D 15.990.000
72

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140324CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 17/03/2024

4N3Đ 15.990.000
73

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 17/03/2024

4N3D 12.990.000
74

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK210324

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 24/03/2024

4N3D 15.990.000 (Đầy chỗ)
75

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK280324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 31/03/2024

4N3D 14.990.000
76

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO200324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 24/03/2024

5N4D 12.990.000
77

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS060324-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4D 10.990.000
78

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS130324-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4D 11.190.000
79

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS200324-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 24/03/2024

5N4D 10.990.000
80

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270324-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 31/03/2024

5N4D 10.990.000
81

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US280324KE

Hãng bay: Korean Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 07/04/2024

11N10Đ 114.990.000
82

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US310324

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 31/03/2024

Về: 07/04/2024

8N7Đ 69.990.000
83

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH080324VN5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/03/2024

Về: 12/03/2024

5N4D 30.888.000
84

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120324VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/03/2024

Về: 17/03/2024

6N5D 35.888.000
85

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH130324-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4Đ 28.888.000
86

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH150324-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 15/03/2024

Về: 20/03/2024

6N5Đ 35.888.000
87

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH190324VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 19/03/2024

Về: 24/03/2024

6N5Đ 35.888.000
88

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH200324-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 24/03/2024

5N4Đ 28.888.000
89

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220324-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 27/03/2024

6N5Đ 35.888.000
90

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240324VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 24/03/2024

Về: 29/03/2024

6N5Đ 41.888.000
91

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH270324-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 01/04/2024

6N5D 41.888.000
92

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH290324-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 03/04/2024

6N5Đ 35.888.000 (Đầy chỗ)
93

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH310324-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 31/03/2024

Về: 05/04/2024

6N5D 41.888.000
94

TOUR PAKISTAN

Mã lịch tour: PA300324

Hãng bay: Thai Airways

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 30/03/2024

Về: 09/04/2024

11N8Đ 69.990.000
95

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI220324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 24/03/2024

3N2Đ 9.990.000
96

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI290324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 31/03/2024

3N2Đ 9.990.000
97

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI090324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 09/03/2024

Về: 14/03/2024

6N5Đ 12.990.000
98

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI230324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/03/2024

Về: 28/03/2024

6N5Đ 12.990.000
99

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI300324

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 30/03/2024

Về: 04/04/2024

6N5Đ 12.990.000
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 01/03/2024

Về: 05/03/2024

5N4Đ 7.390.000
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH020324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 02/03/2024

Về: 06/03/2024

5N4Đ 6.990.000
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4Đ 6.690.000
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070324PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 10/03/2024

4N3Đ 9.990.000
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 11/03/2024

5N4D 6.690.000
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 08/03/2024

Về: 12/03/2024

5N4Đ 7.390.000
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 09/03/2024

Về: 13/03/2024

5N4Đ 6.690.000
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4Đ 6.690.000 (Đầy chỗ)
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 18/03/2024

5N4D 6.690.000 (Đầy chỗ)
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/03/2024

Về: 19/03/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đầy chỗ)
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 16/03/2024

Về: 20/03/2024

5N4Đ 6.690.000
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 24/03/2024

5N4Đ 6.690.000
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210324PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 24/03/2024

4N3Đ 9.990.000
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 25/03/2024

5N4D 6.690.000
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 26/03/2024

5N4Đ 7.390.000
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 23/03/2024

Về: 27/03/2024

5N4Đ 6.690.000 (Đầy chỗ)
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 31/03/2024

5N4Đ 6.690.000
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280324PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 31/03/2024

4N3Đ 9.990.000
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 01/04/2024

5N4D 6.690.000
119

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290324VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 02/04/2024

5N4D 7.390.000
120

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH300324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 30/03/2024

Về: 03/04/2024

5N4Đ 6.690.000
121

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010324BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 01/03/2024

Về: 07/03/2024

7N6D 22.990.000
122

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010324LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 01/03/2024

Về: 06/03/2024

6N5D 18.990.000
123

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020324CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 02/03/2024

Về: 07/03/2024

6N5Đ 17.990.000 (Đầy chỗ)
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020324LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 02/03/2024

Về: 07/03/2024

6N5D 18.990.000
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050324NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 05/03/2024

Về: 10/03/2024

6N5Đ 14.990.000
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050324CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 05/03/2024

Về: 10/03/2024

6N5D 15.990.000 (Đầy chỗ)
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060324LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 11/03/2024

6N5D 18.990.000
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080324BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 08/03/2024

Về: 14/03/2024

7N6D 22.990.000
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080324LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 08/03/2024

Về: 13/03/2024

6N5D 18.900.000
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090324CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: -23 chỗ

Đi: 09/03/2024

Về: 14/03/2024

6N5Đ 17.990.000
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090324LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 09/03/2024

Về: 14/03/2024

6N5D 18.990.000
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100324NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 10/03/2024

Về: 14/03/2024

5N4Đ 13.990.000
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130324TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4Đ 14.990.000
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130324TC

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 21/03/2024

6N5Đ 16.990.000
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130324LGR

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 18/03/2024

6N5D 18.990.000
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130324LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 18/03/2024

6N5D 18.990.000
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140324NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 19/03/2024

6N5Đ 14.990.000
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140324LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 19/03/2024

6N5D 18.990.000
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150324BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 15/03/2024

Về: 21/03/2024

7N6D 22.990.000
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150324LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 15/03/2024

Về: 20/03/2024

6N5D 18.990.000
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160324CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 16/03/2024

Về: 21/03/2024

6N5Đ 17.990.000
142

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190324NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 19/03/2024

Về: 24/03/2024

6N5Đ 14.990.000
143

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190324CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/03/2024

Về: 24/03/2024

6N5D 15.990.000
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200324BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 26/03/2024

7N6D 22.990.000
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200324LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 25/03/2024

6N5D 18.990.000
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220324LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 22/03/2024

Về: 27/03/2024

6N5D 19.490.000 (Đầy chỗ)
147

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230324CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 23/03/2024

Về: 28/03/2024

6N5Đ 17.990.000
148

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230324LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 23/03/2024

Về: 28/03/2024

6N5D 18.990.000 (Đầy chỗ)
149

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240324NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 24/03/2024

Về: 28/03/2024

5N4Đ 13.990.000
150

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240324LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 24/03/2024

Về: 29/03/2024

6N5Đ 18.990.000
151

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270324TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 31/03/2024

5N4Đ 14.990.000
152

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280324TC

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 02/04/2024

6N5Đ 16.990.000
153

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280324NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 02/04/2024

6N5Đ 14.990.000
154

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300324LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 30/03/2024

Về: 04/04/2024

6N5Đ 18.990.000
155

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310324NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 31/03/2024

Về: 04/04/2024

5N4Đ 13.990.000
156

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC060324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 13/03/2024

8N7Đ 41.990.000
157

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 14/03/2024

8N7Đ 41.990.000 (Đầy chỗ)
158

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC100324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/03/2024

Về: 14/03/2024

5N4Đ 28.990.000
159

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 21/03/2024

8N7Đ 41.990.000
160

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC170324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/03/2024

Về: 21/03/2024

5N4Đ 28.990.000
161

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC200324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 27/03/2024

8N7Đ 41.990.000
162

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC210324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 28/03/2024

8N7Đ 43.990.000
163

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/03/2024

Về: 28/03/2024

5N4Đ 31.990.000
164

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC290324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/03/2024

Về: 05/04/2024

8N7Đ 43.990.000
165

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC310324VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/03/2024

Về: 04/04/2024

5N4Đ 31.990.000
166

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN070324

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 07/03/2024

Về: 10/03/2024

4N3Đ 6.290.000
167

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN140324

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 14/03/2024

Về: 17/03/2024

4N3Đ 6.290.000
168

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN210324

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 21/03/2024

Về: 24/03/2024

4N3Đ 6.290.000
169

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN280324

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 28/03/2024

Về: 31/03/2024

4N3Đ 6.290.000
170

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB060324

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 06/03/2024

Về: 10/03/2024

5N4Đ 8.990.000
171

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB130324

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 13/03/2024

Về: 17/03/2024

5N4Đ 8.990.000
172

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB200324

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 20/03/2024

Về: 24/03/2024

5N4Đ 8.990.000
173

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB270324

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 27/03/2024

Về: 31/03/2024

5N4Đ 8.990.000
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

Tour HongKong - Đài Loan

Mã lịch tour: HKDA160424

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 21/04/2024

6N5D Gọi
2

TOUR BHUTAN

Mã lịch tour: BHU270424

Hãng bay: Bhutan Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 30/04/2024

4N4Đ 57.990.000
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ100424

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

4N3D 17.990.000
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240424

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4D 17.990.000
5

TOUR ANH QUỐC

Mã lịch tour: ANH240424

Hãng bay: Qatar Airways

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 02/06/2024

9N8Đ 89.900.000
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN250424IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 02/05/2024

7N7Đ 30.990.000
7

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN290424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 04/05/2024

6N5Đ 21.990.000
8

TOUR CANADA

Mã lịch tour: CAN150424KE

Hãng bay: Korean Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/04/2024

Về: 20/04/2024

7N6Đ 84.990.000
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060424-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 15/04/2024

10N9Đ 60.990.000
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 18/04/2024

9n8đ 67.990.000
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 26/04/2024

10N8Đ 65.990.000
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 23/04/2024

Về: 03/05/2024

11N10Đ 74.990.000
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240424PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 02/05/2024

9N8Đ 73.990.000
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270424PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 07/05/2024

11N8Đ 81.990.000
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH300424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 10/05/2024

11N10Đ 75.990.000
16

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT200424-HK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 24/04/2024

5N4D Gọi
17

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT270424-RW1

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 03/05/2024

7N6D Gọi
18

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB100424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4D 30.990.000
19

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB170424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 32.990.000
20

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB260424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 34.990.000
21

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB270424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4 34.990.000
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050424SYHN

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 08/04/2024

5N4Đ Gọi
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 12.390.000
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 12.390.000
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4Đ 12.390.000
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ010424TWAY

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 01/04/2024

Về: 05/04/2024

5N4Đ 17.990.000
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 17.490.000
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ040424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 09/04/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đầy chỗ)
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 09/04/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090424BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 14/04/2024

6N5Đ 17.390.000
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 15.990.000
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 16/04/2024

6N5Đ 18.990.000
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 16/04/2024

5N4Đ 15.990.000
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160424BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 21/04/2024

6N5Đ 17.390.000
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ170424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 15.990.000
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 23/04/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đầy chỗ)
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 19/04/2024

Về: 23/04/2024

5N4Đ 15.990.000
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4Đ 15.990.000
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 30/04/2024

6N5Đ 18.990.000
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 17.990.000
41

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK110424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 14/04/2024

4N3D 14.499.000
42

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140424-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 14/04/2024

Về: 17/04/2024

4N3D 16.490.000
43

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA170424

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 22/04/2024

6N5D Gọi
44

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK200424-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 23/04/2024

4N3D 16.490.000 (Đầy chỗ)
45

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 28/04/2024

4N3D 14.490.000
46

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290424-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 02/05/2024

4N3D 17.990.000
47

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA300424

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 05/05/2024

6N5D 24.990.000
48

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO030424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4D Gọi
49

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO100424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4D 12.990.000
50

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO280424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 12.990.000
51

TOUR MALAYSIA

Mã lịch tour: MS090424-VNA

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 13/04/2024

5N4D Gọi
52

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS030424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 11.290.000
53

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 11.290.000
54

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS160424-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 20/04/2024

5N4D Gọi
55

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS170424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 11.290.000
56

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4Đ 12.990.000
57

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH020424-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 07/04/2024

6N5D 41.888.000
58

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH030424-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 28.888.000
59

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050424-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 10/04/2024

6N5Đ 35.888.000
60

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH080424-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 08/04/2024

Về: 13/04/2024

6N5D 41.888.000
61

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100424-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 28.888.000
62

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120424-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 17/04/2024

6N5Đ 35.888.000
63

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170424-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 28.888.000
64

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH260424-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 01/05/2024

6N5Đ 37.888.000
65

TOUR PAKISTAN

Mã lịch tour: PA110424

Hãng bay: Thai Airways

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 21/04/2024

11N8Đ 69.990.000
66

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI050424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 07/04/2024

3N2Đ 9.990.000
67

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI120424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 14/04/2024

3N2Đ 9.900.000
68

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI190424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 19/04/2024

Về: 21/04/2024

3N2Đ 11.490.000
69

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI280424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 01/05/2024

4N3Đ 11.990.000
70

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI060424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 11/04/2024

6N5Đ 12.490.000
71

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI130424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 18/04/2024

6N5Đ 12.490.000
72

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI270424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 02/05/2024

6N5Đ 14.490.000
73

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH030424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 6.990.000
74

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 08/04/2024

5N4Đ 6.990.000
75

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040424-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 07/04/2024

4N3Đ 9.990.000
76

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 10/04/2024

5N4Đ 6.990.000
77

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 10.190.000
78

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 15/04/2024

5N4Đ 10.190.000
79

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110424-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 14/04/2024

4N3Đ 13.590.000
80

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 17/04/2024

5N4Đ 10.190.000
81

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 7.390.000
82

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 22/04/2024

5N4Đ 7.390.000
83

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 24/04/2024

5N4Đ 7.390.000
84

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 10.190.000
85

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270424-VJ1

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4Đ 10.190.000
86

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270424-VJ2

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4Đ 10.190.000
87

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 10.190.000
88

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020424CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 07/04/2024

6N5Đ 16.990.000
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 07/04/2024

6N5Đ 15.990.000
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 09/04/2024

6N5Đ 15.990.000
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 09/04/2024

6N5Đ 18.990.000
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060424LG

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 11/04/2024

6N5Đ 18.880.000
93

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 07/04/2024

Về: 11/04/2024

5N4Đ 14.990.000
94

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 14/04/2024

6N5Đ 15.990.000
95

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100424TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 14.990.000
96

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 16/04/2024

6N5Đ 15.990.000
97

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130424BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 19/04/2024

7N6Đ 23.990.000
98

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 18/04/2024

6N5Đ 18.880.000
99

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/04/2024

Về: 18/04/2024

5N4Đ 14.990.000
100

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160424CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 21/04/2024

6N5Đ 16.990.000
101

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 21/04/2024

6N5Đ 15.990.000
102

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 23/04/2024

6N5Đ 15.990.000
103

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 23/04/2024

6N5Đ 18.880.000 (Đầy chỗ)
104

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200424BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 26/04/2024

7N6Đ 23.990.000
105

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 21/04/2024

Về: 25/04/2024

5N4D 15.490.000
106

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 23/04/2024

Về: 28/04/2024

6N5Đ 15.990.000
107

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240424TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4Đ 14.990.000
108

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 30/04/2024

6N5Đ 19.880.000
109

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 30/04/2024

6N5D 18.990.000
110

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270424CTVJ

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 02/05/2024

6N5Đ 20.990.000
111

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4D 16.490.000
112