Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

Số lượng: 43 chỗ

Đi: 09/06/2023

Về: 11/06/2023

3N2Đ Gọi Đặt Chỗ
2

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 22/06/2023

6N5Đ Gọi Đặt Chỗ
3

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 25/06/2023

Về: 30/06/2023

6N5Đ Gọi Đặt Chỗ
4

TOUR ANH QUỐC

Mã lịch tour: ANH240623

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 03/07/2023

10N9Đ 86.990.000 Đặt Chỗ
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN140623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 20/06/2023

7N6Đ 19.990.000 Đặt Chỗ
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN280623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 03/07/2023

7N6Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA030623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 03/06/2023

Về: 06/06/2023

4N3Đ 11.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 11/06/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA100623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/06/2023

Về: 13/06/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 18/06/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA170623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 20/06/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/06/2023

Về: 25/06/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA240623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 30/06/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 02/07/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA080623

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 11/06/2023

4n3d Gọi Đặt Chỗ
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA290623

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 02/07/2023

4n3d 4.630.001 Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH050623BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 05/06/2023

Về: 15/06/2023

11N10D 87.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH080623NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 16/06/2023

9N8Đ 54.990.000 Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120623PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 12/06/2023

Về: 22/06/2023

11N10Đ 65.990.000 Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170623

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 25/06/2023

9N8D 69.990.000 Đặt Chỗ
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH290623DPT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 07/07/2023

9N8Đ 54.990.000 Đặt Chỗ
22

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT140623-HK

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 17/06/2023

4N3D 21.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT260623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 26/06/2023

Về: 29/06/2023

4N3D 18.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB070623EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 28.990.000 Đặt Chỗ
25

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210623EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
26

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB300623EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 30/06/2023

Về: 04/07/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 13.590.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070623CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 13.490.000 Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070623EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080623EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 12/06/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130623CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 13/06/2023

Về: 17/06/2023

5N4Đ 13.490.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 13.590.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140623CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 13.490.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140623EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150623EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 19/06/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 13.590.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210623CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 13.490.000 Đặt Chỗ
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210623EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220623EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/06/2023

Về: 26/06/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280623CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4Đ 13.490.000 Đặt Chỗ
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290623EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 03/07/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070623BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 12/06/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: -11 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 16.590.000 Đặt Chỗ
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090623-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 09/06/2023

Về: 13/06/2023

5N4Đ 17.590.000 Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130623BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 13/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 16.590.000 Đặt Chỗ
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150623TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 19/06/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160623BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 16/06/2023

Về: 21/06/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210623BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 26/06/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 16.590.000 Đặt Chỗ
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230623-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/06/2023

Về: 27/06/2023

5N4Đ 17.590.000 Đặt Chỗ
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230623BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 23/06/2023

Về: 28/06/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280623BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 03/07/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280623TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4Đ 16.590.000 Đặt Chỗ
57

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK030623

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 03/06/2023

Về: 06/06/2023

4N3Đ 15.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
58

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK030623THT

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 03/06/2023

Về: 06/06/2023

4N3Đ 15.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
59

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK100623

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 10/06/2023

Về: 13/06/2023

4N3Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
60

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK170623

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 20/06/2023

4N3Đ 15.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
61

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK170623THT

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 20/06/2023

4N3Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK240623

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 27/06/2023

4N3Đ 15.900.000 Đặt Chỗ
63

TOUR MALAYSIA

Mã lịch tour: MA270623

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 27/06/2023

Về: 29/06/2023

3N2D Gọi Đặt Chỗ
64

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS070623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
65

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080623-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 12/06/2023

5N4D 11.490.000 Đặt Chỗ
66

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080623-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 11/06/2023

4N3D 8.490.000 Đặt Chỗ
67

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS140623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
68

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS150623-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 18/06/2023

4N3D 8.490.000 Đặt Chỗ
69

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS210623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
70

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS220623-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 22/06/2023

Về: 26/06/2023

5N4D 11.490.000 Đặt Chỗ
71

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS220623-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/06/2023

Về: 25/06/2023

4N3D 8.490.000 Đặt Chỗ
72

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS280623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
73

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS290623-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 03/07/2023

5N4D 11.990.000 Đặt Chỗ
74

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS290623-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 02/07/2023

4N3D 8.490.000 Đặt Chỗ
75

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH030623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 03/06/2023

Về: 07/06/2023

5N4D 23.888.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
76

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 05/06/2023

Về: 09/06/2023

5N4Đ 25.888.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
77

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH090623-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 09/06/2023

Về: 14/06/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
78

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 10/06/2023

Về: 14/06/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
79

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 12/06/2023

Về: 16/06/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
80

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120623-JL

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 12/06/2023

Về: 18/06/2023

7N6Đ 45.888.000 Đặt Chỗ
81

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH130623-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 13/06/2023

Về: 18/06/2023

6N5D 34.888.000 Đặt Chỗ
82

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 22.888.000 Đặt Chỗ
83

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 21/06/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
84

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH190623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 19/06/2023

Về: 23/06/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
85

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH210623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 22.888.000 Đặt Chỗ
86

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH230623-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 23/06/2023

Về: 28/06/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
87

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 28/06/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
88

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH260623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 26/06/2023

Về: 30/06/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
89

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH280623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4Đ 22.888.000 Đặt Chỗ
90

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH300623-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 30/06/2023

Về: 05/07/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
91

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI020623-QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 02/06/2023

Về: 04/06/2023

3N2D 9.590.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
92

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI020623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/06/2023

Về: 04/06/2023

3N2D 10.190.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
93

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI160623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 16/06/2023

Về: 18/06/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
94

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI300623-QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 30/06/2023

Về: 02/07/2023

3N2D 9.590.000 Đặt Chỗ
95

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI300623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 30/06/2023

Về: 02/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
96

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI030623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 03/06/2023

Về: 08/06/2023

6N5D 12.690.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
97

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI100623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/06/2023

Về: 15/06/2023

6N5D 12.690.000 Đặt Chỗ
98

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI170623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 22/06/2023

6N5D 12.690.000 Đặt Chỗ
99

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI240623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 29/06/2023

6N5D 12.990.000 Đặt Chỗ
100

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI280623KD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 03/07/2023

6N5D Gọi Đặt Chỗ
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 01/06/2023

Về: 05/06/2023

5N4Đ 7.890.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH030623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 03/06/2023

Về: 07/06/2023

5N4Đ 7.790.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH030623QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 03/06/2023

Về: 07/06/2023

5N4Đ 7.790.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070623NEW

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070623QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 12/06/2023

5N4Đ 6.500.000 Đặt Chỗ
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 12/06/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100623QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 10/06/2023

Về: 14/06/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/06/2023

Về: 14/06/2023

5N4Đ 6.500.000 Đặt Chỗ
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140623NAK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140623QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 19/06/2023

5N4Đ 6.500.000 Đặt Chỗ
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 19/06/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150623PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 18/06/2023

4N3Đ 11.590.000 Đặt Chỗ
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150623-CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 18/06/2023

4N3Đ 9.690.000 Đặt Chỗ
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/06/2023

Về: 21/06/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210623NEW

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210623QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 25/06/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
119

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/06/2023

Về: 26/06/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
120

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 22/06/2023

Về: 26/06/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
121

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240623KD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 27/06/2023

4N3D 10.800.000 Đặt Chỗ
122

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 28/06/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
123

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240623QH

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 28/06/2023

5N4Đ 7.390.000 Đặt Chỗ
124

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280623NAK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
125

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290623-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 03/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
126

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290623-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 03/07/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
127

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290623PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 02/07/2023

4N3Đ 11.590.000 Đặt Chỗ
128

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290623-CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 02/07/2023

4N3Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 01/06/2023

Về: 06/06/2023

6N5D 17.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/06/2023

Về: 07/06/2023

6N5D 12.880.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040623TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 04/06/2023

Về: 08/06/2023

5N4D 15.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050623BB5

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 05/06/2023

Về: 09/06/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 06/06/2023

Về: 11/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 12/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 08/06/2023

Về: 13/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 36 chỗ

Đi: 09/06/2023

Về: 14/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110623TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 11/06/2023

Về: 15/06/2023

5N4D 15.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120623BB5

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 12/06/2023

Về: 16/06/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130623CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 13/06/2023

Về: 18/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 13/06/2023

Về: 18/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 19/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
142

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140623NMS

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 19/06/2023

5N4D 16.990.000 Đặt Chỗ
143

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140623CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 21/06/2023

8N7D 15.990.000 Đặt Chỗ
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 20/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150623LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 15/06/2023

Về: 20/06/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 16/06/2023

Về: 21/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
147

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180623TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 18/06/2023

Về: 22/06/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
148

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190623BB5

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 19/06/2023

Về: 23/06/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
149

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 20/06/2023

Về: 25/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
150

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 26/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
151

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 22/06/2023

Về: 27/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
152

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 23/06/2023

Về: 28/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
153

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230623CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 23/06/2023

Về: 28/06/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
154

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240623LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 24/06/2023

Về: 29/06/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
155

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250623TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 25/06/2023

Về: 29/06/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
156

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260623BB5

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 26/06/2023

Về: 30/06/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
157

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/06/2023

Về: 02/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
158

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280623BB6

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 46 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 03/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
159

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280623NMS

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4D 16.990.000 Đặt Chỗ
160

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290623TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 04/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
161

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290623LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 29/06/2023

Về: 04/07/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
162

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC090623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 09/06/2023

Về: 16/06/2023

8N7Đ 41.990.000 Đặt Chỗ
163

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC110623SYD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/06/2023

Về: 15/06/2023

5N4Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
164

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC160623JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 16/06/2023

Về: 22/06/2023

7N6Đ 47.990.000 Đặt Chỗ
165

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC230623VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 23/06/2023

Về: 30/06/2023

8N7Đ 41.990.000 Đặt Chỗ
166

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC250623SYD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/06/2023

Về: 29/06/2023

5N4Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
167

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300623BNE

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/06/2023

Về: 04/07/2023

4N4Đ 26.990.000 Đặt Chỗ
168

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB070623

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 07/06/2023

Về: 11/06/2023

5N4Đ 9.290.000 Đặt Chỗ
169

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB140623

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 14/06/2023

Về: 18/06/2023

5N4Đ 9.290.000 Đặt Chỗ
170

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB210623

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 21/06/2023

Về: 28/06/2023

5N4Đ 9.290.000 Đặt Chỗ
171

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB280623

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 28/06/2023

Về: 02/07/2023

5N4Đ 9.290.000 Đặt Chỗ
172

TOUR PHAN THIẾT

Mã lịch tour: PT020623KD

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 02/06/2023

Về: 05/06/2023

4N3Đ 4.250.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
173

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ020623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 02/06/2023

Về: 04/06/2023

3N2Đ 5.490.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
174

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ090623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 09/06/2023

Về: 11/06/2023

3N2Đ 5.490.000 Đặt Chỗ
175

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ160623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 16/06/2023

Về: 18/06/2023

3N2Đ 5.490.000 Đặt Chỗ
176

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ230623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 23/06/2023

Về: 25/06/2023

3N2Đ 5.490.000 Đặt Chỗ
177

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ300623

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 30/06/2023

Về: 02/07/2023

3N2Đ 5.490.000 Đặt Chỗ
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 16/07/2023

Về: 18/07/2023

3N2Đ Gọi Đặt Chỗ
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050723VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ190723VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 23/07/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
4

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN120723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 17/07/2023

7N6Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN260723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 31/07/2023

7N6Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA060723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 09/07/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 08/07/2023

Về: 11/07/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA130723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 16/07/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 15/07/2023

Về: 18/07/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA200723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 23/07/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 22/07/2023

Về: 25/07/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 30/07/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 29/07/2023

Về: 01/08/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060723DPT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 14/07/2023

9N8Đ 55.990.000 Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060723DA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 16/07/2023

12N1Đ 71.990.000 Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100723BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/07/2023

Về: 20/07/2023

11N10D 85.990.000 Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH160723EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 16/07/2023

Về: 25/07/2023

11N10D 84.990.000 Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200723NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 28/07/2023

9N8Đ 54.990.000 Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270723NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 03/08/2023

9N8Đ 57.990.000 Đặt Chỗ
20

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT050723-HK

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 08/07/2023

4N3D 21.990.000 Đặt Chỗ
21

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT100723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 10/07/2023

Về: 13/07/2023

4N3D 18.990.000 Đặt Chỗ
22

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT240723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 24/07/2023

Về: 27/07/2023

4N3D 18.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB050723EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4Đ 30.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050723CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4Đ 13.490.000 Đặt Chỗ
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060723EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 10/07/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120723CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4Đ 13.490.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130723EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 17/07/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 23/07/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190723CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 23/07/2023

5N4Đ 13.490.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200723EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 24/07/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260723CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4Đ 13.490.000 Đặt Chỗ
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270723EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 31/07/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4Đ 16.590.000 Đặt Chỗ
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060723TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 10/07/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070723BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 07/07/2023

Về: 12/07/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070723-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/07/2023

Về: 11/07/2023

5N4Đ 17.590.000 Đặt Chỗ
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110723JJ

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/07/2023

Về: 16/07/2023

6N5Đ 23.990.000 Đặt Chỗ
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120723TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4Đ 16.590.000 Đặt Chỗ
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140723BULM

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 14/07/2023

Về: 19/07/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140723BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 14/07/2023

Về: 19/07/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 23/07/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200723BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 25/07/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210723BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 26/07/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210723-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 25/07/2023

5N4Đ 17.590.000 Đặt Chỗ
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280723BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 28/07/2023

Về: 02/08/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK060723THT

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 09/07/2023

4N3Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
52

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK070723VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 07/07/2023

Về: 10/07/2023

4N3Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
53

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140723VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/07/2023

Về: 17/07/2023

4N3Đ 16.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
54

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK200723THT

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 23/07/2023

4N3Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
55

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK210723VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 24/07/2023

4N3Đ 16.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
56

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS050723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
57

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS060723-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 10/07/2023

5N4D 11.490.000 Đặt Chỗ
58

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS060723-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 09/07/2023

4N3D 8.990.000 Đặt Chỗ
59

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS120723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
60

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS130723-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 16/07/2023

4N3D 8.990.000 Đặt Chỗ
61

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS190723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 23/07/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
62

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS200723-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 24/07/2023

5N4D 11.490.000 Đặt Chỗ
63

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS200723-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 23/07/2023

4N3D 8.990.000 Đặt Chỗ
64

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS260723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
65

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270723-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 31/07/2023

5N4D 11.490.000 Đặt Chỗ
66

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270723-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 30/07/2023

4N3D 8.990.000 Đặt Chỗ
67

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US190723KE

Hãng bay: Korean Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 28/07/2023

11N10Đ 109.990.000 Đặt Chỗ
68

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH010723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 01/07/2023

Về: 05/07/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
69

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4Đ 22.888.000 Đặt Chỗ
70

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH080723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 08/07/2023

Về: 12/07/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
71

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 10/07/2023

Về: 14/07/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
72

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4Đ 22.888.000 Đặt Chỗ
73

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140723-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/07/2023

Về: 19/07/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
74

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH150723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 15/07/2023

Về: 19/07/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
75

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 17/07/2023

Về: 21/07/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
76

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH180723-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 18/07/2023

Về: 23/07/2023

6N5Đ 34.888.000 Đặt Chỗ
77

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH210423-JL

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 27/07/2023

7N6Đ 46.888.000 Đặt Chỗ
78

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH210723-JL

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 27/07/2023

7N6Đ 46.888.000 Đặt Chỗ
79

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 22/07/2023

Về: 26/07/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
80

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 24/07/2023

Về: 28/07/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
81

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH250723-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 25/07/2023

Về: 30/07/2023

6N5Đ 34.888.000 Đặt Chỗ
82

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH260723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
83

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH290723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 29/07/2023

Về: 02/08/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
84

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH310723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/07/2023

Về: 04/08/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
85

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI070723-QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 07/07/2023

Về: 09/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
86

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI070723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 07/07/2023

Về: 09/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
87

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI140723-QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/07/2023

Về: 16/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
88

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI140723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/07/2023

Về: 16/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
89

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI210723-QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 23/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
90

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI210723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 23/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
91

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI280723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 28/07/2023

Về: 30/07/2023

3N2D 10.190.000 Đặt Chỗ
92

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI010723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 01/07/2023

Về: 06/07/2023

6N5D 12.690.000 Đặt Chỗ
93

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI080723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 08/07/2023

Về: 13/07/2023

6N5D 12.690.000 Đặt Chỗ
94

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI150723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/07/2023

Về: 20/07/2023

6N5D 12.690.000 Đặt Chỗ
95

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI220723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/07/2023

Về: 27/07/2023

6N5D 12.690.000 Đặt Chỗ
96

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI290723

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/07/2023

Về: 03/08/2023

6N5D 12.690.000 Đặt Chỗ
97

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 01/07/2023

Về: 05/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH050723QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 11/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH050723NEW

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/07/2023

Về: 09/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 10/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 10/07/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060723PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 09/07/2023

4N3Đ 11.590.000 Đặt Chỗ
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080723NAK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/07/2023

Về: 12/07/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH120723KAN

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4Đ 12.190.000 Đặt Chỗ
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 17/07/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 17/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130723-CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 16/07/2023

4N3Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150723QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/07/2023

Về: 19/07/2023

5N4Đ Gọi Đặt Chỗ
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 15/07/2023

Về: 19/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190723QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 23/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190723NEW

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/07/2023

Về: 23/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 24/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 24/07/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200723PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 23/07/2023

4N3Đ 11.590.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220723QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 22/07/2023

Về: 26/07/2023

5N4Đ 7.790.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220723NAK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/07/2023

Về: 26/07/2023

5N4Đ 7.990.000 Đặt Chỗ
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260723QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260723NEW

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
119

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270723-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 31/07/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
120

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270723-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 31/07/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
121

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270723-CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 30/07/2023

4N3Đ 9.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
122

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/07/2023

Về: 02/08/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
123

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020723TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 02/07/2023

Về: 06/07/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/07/2023

Về: 09/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 11/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070723CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 07/07/2023

Về: 12/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090723TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/07/2023

Về: 13/07/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/07/2023

Về: 16/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120723NMS

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 12/07/2023

Về: 16/07/2023

5N4D 16.990.000 Đặt Chỗ
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 18/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130723LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 13/07/2023

Về: 18/07/2023

6N5D 21.690.000 Đặt Chỗ
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160723TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 16/07/2023

Về: 20/07/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 18/07/2023

Về: 23/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 25/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210723CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 26/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230723TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/07/2023

Về: 27/07/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/07/2023

Về: 30/07/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260723NMS

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 26/07/2023

Về: 30/07/2023

5N4D 16.990.000 Đặt Chỗ
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270723TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 01/08/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270723LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 01/08/2023

6N5D 21.690.000 Đặt Chỗ
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300723TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/07/2023

Về: 03/08/2023

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
142

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 07/07/2023

Về: 14/07/2023

8N7Đ 41.990.000 Đặt Chỗ
143

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC090723SYD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 09/07/2023

Về: 13/07/2023

5N4Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
144

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140723JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 14/07/2023

Về: 20/07/2023

7N6Đ 47.990.000 Đặt Chỗ
145

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC210723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 28/07/2023

8N7Đ 41.990.000 Đặt Chỗ
146

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC210723BNE

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 21/07/2023

Về: 24/07/2023

4N3Đ 26.990.000 Đặt Chỗ
147

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC230723SYD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 23/07/2023

Về: 27/07/2023

5N4Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
148

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC200723JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 23/07/2023

Về: 28/07/2023

6N5Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
149

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC230723JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 23/07/2023

Về: 28/07/2023

6N5Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
150

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280723VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 28/07/2023

Về: 31/07/2023

4N4Đ 26.990.000 Đặt Chỗ
151

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN060723

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 06/07/2023

Về: 09/07/2023

4N3Đ Gọi Đặt Chỗ
152

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN200723

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/07/2023

Về: 23/07/2023

4N3Đ Gọi Đặt Chỗ
153

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN230723

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 23/07/2023

Về: 26/07/2023

4N3Đ Gọi Đặt Chỗ
154

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN270723

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/07/2023

Về: 30/07/2023

4N3Đ Gọi Đặt Chỗ
155

TOUR PHAN THIẾT

Mã lịch tour: PT080723

Số lượng: 80 chỗ

Đi: 08/07/2023

Về: 09/07/2023

2N1D 1.880.000 Đặt Chỗ
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ020823VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 02/08/2023

Về: 06/08/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ160823VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 16/08/2023

Về: 20/08/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ310823CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 31/08/2023

Về: 04/09/2023

5N4Đ 18.490.000 Đặt Chỗ
4

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN160823

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/08/2023

Về: 21/08/2023

7N6Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN250823VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 25/08/2023

Về: 05/09/2023

12N11Đ 37.990.000 Đặt Chỗ
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN300823

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 04/09/2023

7N6Đ 22.990.000 Đặt Chỗ
7

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN300823VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 04/09/2023

6N5Đ 22.990.000 Đặt Chỗ
8

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN300823IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 05/09/2023

7N6Đ 45.990.000 Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA050823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 05/08/2023

Về: 08/08/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA100823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/08/2023

Về: 13/08/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA120823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/08/2023

Về: 15/08/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA170823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 17/08/2023

Về: 20/08/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA190823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 19/08/2023

Về: 22/08/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA310823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/08/2023

Về: 03/09/2023

4N3Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH030823NA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 03/08/2023

Về: 14/08/2023

12N11D 85.990.000 Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH030823NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 03/08/2023

Về: 11/08/2023

9N8Đ 57.990.000 Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100823DPT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/08/2023

Về: 18/08/2023

9N8Đ 54.990.000 Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100823NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/08/2023

Về: 18/08/2023

9N8Đ 57.990.000 Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170823DPT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 17/08/2023

Về: 25/08/2023

9N8Đ 57.990.000 Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH210823BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 21/08/2023

Về: 31/08/2023

11N10D 85.990.000 Đặt Chỗ
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH310823NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 31/08/2023

Về: 08/09/2023

9N8Đ Gọi Đặt Chỗ
22

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT300823-HK

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 02/09/2023

4N3D 23.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB020823EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/08/2023

Về: 06/08/2023

5N4Đ 30.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA020823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 02/08/2023

Về: 06/08/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA020823CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 02/08/2023

Về: 06/08/2023

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 09/08/2023

Về: 13/08/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090823CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 09/08/2023

Về: 13/08/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 16/08/2023

Về: 20/08/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160823CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 16/08/2023

Về: 20/08/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 23/08/2023

Về: 27/08/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230823CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 23/08/2023

Về: 27/08/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 03/09/2023

5N4Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300823CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 03/09/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ020823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 02/08/2023

Về: 06/08/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ040823-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/08/2023

Về: 08/08/2023

5N4Đ 17.590.000 Đặt Chỗ
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 09/08/2023

Về: 13/08/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150823BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/08/2023

Về: 20/08/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 16/08/2023

Về: 20/08/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180823-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 18/08/2023

Về: 22/08/2023

5N4Đ 17.590.000 Đặt Chỗ
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180823BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/08/2023

Về: 23/08/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230823TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 23/08/2023

Về: 27/08/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 23/08/2023

Về: 27/08/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290823BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 29/08/2023

Về: 03/09/2023

6N5Đ 21.690.000 Đặt Chỗ
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300823BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 04/09/2023

5N4Đ 21.690.000 Đặt Chỗ
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300823-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 03/09/2023

5N4Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 03/09/2023

5N4Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ310823TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 31/08/2023

Về: 04/09/2023

5N4Đ 19.990.000 Đặt Chỗ
48

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK100823THT

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/08/2023

Về: 13/08/2023

4N3Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
49

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK110823VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 11/08/2023

Về: 14/08/2023

4N3Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250823VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 25/08/2023

Về: 28/08/2023

4N3Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK310823THT

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 31/08/2023

Về: 03/09/2023

4N3Đ 18.490.000 Đặt Chỗ
52

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK310823CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 31/08/2023

Về: 03/09/2023

4N3Đ 18.490.000 Đặt Chỗ
53

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS020823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 02/08/2023

Về: 06/08/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
54

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS030823-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 03/08/2023

Về: 07/08/2023

5N4D 11.490.000 Đặt Chỗ
55

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS030823-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 03/08/2023

Về: 06/08/2023

4N3D 8.990.000 Đặt Chỗ
56

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS090823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 09/08/2023

Về: 13/08/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
57

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100823-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 10/08/2023

Về: 14/08/2023

5N4D 11.490.000 Đặt Chỗ
58

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100823-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/08/2023

Về: 13/08/2023

4N3D 8.990.000 Đặt Chỗ
59

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS160823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 16/08/2023

Về: 20/08/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
60

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS300823VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 30/08/2023

Về: 03/09/2023

5N4D 11.590.000 Đặt Chỗ
61

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS310823-4N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/08/2023

Về: 03/09/2023

4N3D 9.990.000 Đặt Chỗ
62

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US160823KE

Hãng bay: Korean Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 16/08/2023

Về: 22/08/2023

7N6Đ 72.990.000 Đặt Chỗ
63

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH020823-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 02/08/2023

Về: 06/08/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
64

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH040823-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 04/08/2023

Về: 09/08/2023

6N5Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
65

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050823-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 05/08/2023

Về: 09/08/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
66

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH110823-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 11/08/2023

Về: 16/08/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ