Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN121022

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022 19:30
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
19:30
17/10/2022 23:50
Thứ hai
17
Tháng 10 - 2022
23:50
6N5Đ 20.990.000 (Đầy chỗ) 16 người 0 người Đặt Chỗ
2

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA061022

Hãng bay: VietJet Air

06/10/2022
Thứ năm
6
Tháng 10 - 2022
10/10/2022
Thứ hai
10
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.900.000 23 người 2 người Đặt Chỗ
3

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA081022

Hãng bay: VietJet Air

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 21 người 4 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA131022

Hãng bay: VietJet Air

13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA151022

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 2 người 23 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA201022

Hãng bay: VietJet Air

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 8 người 17 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA221022

Hãng bay: VietJet Air

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA291022

Hãng bay: VietJet Air

29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 12 người 13 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH041022PTY

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
11N10Đ Gọi 13 người 18 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH041022BA

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
11N10Đ Gọi 1 người 30 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH061022QH

06/10/2022
Thứ năm
6
Tháng 10 - 2022
13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
9N8Đ 47.990.000 20 người 5 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071022

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
8N7Đ Gọi 4 người 27 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH181022TK

18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
11N10Đ Gọi 16 người 9 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201022NT

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
9N8Đ 53.990.000 (Đầy chỗ) 25 người 0 người Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201022AT

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
9N8Đ Gọi 10 người 22 người Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201022QR

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
9N8Đ Gọi 16 người 9 người Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH271022DA

27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 2 người 29 người Đặt Chỗ
18

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT071022SI

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
19

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT141022SI

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
20

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT201022MS

Hãng bay: Vietnam Airlines

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 4 người 0 người Đặt Chỗ
21

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB051022EK

Hãng bay: Emirates

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 27.990.000 15 người 7 người Đặt Chỗ
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB071022EKTH

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 20 người Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB141022EK

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 27.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB261022EK

Hãng bay: Emirates

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 28.990.000 (Đầy chỗ) 20 người 0 người Đặt Chỗ
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA291022VJ

Hãng bay: VietJet Air

29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 10.990.000 0 người 40 người Đặt Chỗ
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ051022-7C

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4D 17.990.000 0 người 35 người Đặt Chỗ
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ071022

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 28 người 3 người Đặt Chỗ
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ121022TW

Hãng bay: Tway Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 5 người 31 người Đặt Chỗ
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131022

Hãng bay: VietJet Air

13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
17/10/2022
Thứ hai
17
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 13 người 26 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141022

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 23 người 8 người Đặt Chỗ
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141022JEJU

Hãng bay: Tway Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 23.990.000 13 người 13 người Đặt Chỗ
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141022LMVJ

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 13.990.000 16 người 9 người Đặt Chỗ
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201022

Hãng bay: VietJet Air

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
24/10/2022
Thứ hai
24
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 25 người 14 người Đặt Chỗ
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201022TW

Hãng bay: Tway Air

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
24/10/2022
Thứ hai
24
Tháng 10 - 2022
5N4Đ Gọi 7 người 29 người Đặt Chỗ
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211022

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 3 người 28 người Đặt Chỗ
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211022TW

Hãng bay: Tway Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 24 người 6 người Đặt Chỗ
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251022TW

Hãng bay: Tway Air

25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 0 người 36 người Đặt Chỗ
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ261022TW

Hãng bay: Tway Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 0 người 36 người Đặt Chỗ
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ271022

Hãng bay: VietJet Air

27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
31/10/2022
Thứ hai
31
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281022

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 14 người 17 người Đặt Chỗ
41

Tour Maldives

Mã lịch tour: MV121022SQ

Hãng bay: Singapore Airline

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 47.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
42

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS041022-6N

Hãng bay: VietJet Air

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 17 người 8 người Đặt Chỗ
43

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS051022-5N

Hãng bay: VietJet Air

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 12 người 13 người Đặt Chỗ
44

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS111022-6N

Hãng bay: VietJet Air

11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 2 người 23 người Đặt Chỗ
45

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS121022-5N

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
46

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS181022-6N

Hãng bay: VietJet Air

18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
47

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS191022-5N

Hãng bay: VietJet Air

19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
48

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS251022-6N

Hãng bay: VietJet Air

25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
49

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS261022-5N

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
50

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH051022VJ

Hãng bay: VietJet Air

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 28 người 3 người Đặt Chỗ
51

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH121022VJ

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 (Đầy chỗ) 33 người 0 người Đặt Chỗ
52

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH191022VJ

Hãng bay: VietJet Air

19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 23 người 8 người Đặt Chỗ
53

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH211022-6N

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 28.888.000 11 người 28 người Đặt Chỗ
54

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH261022VJ

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 30 người 1 người Đặt Chỗ
55

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH281022-6N

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 28.888.000 7 người 32 người Đặt Chỗ
56

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI071022

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
57

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI071022-QH

Hãng bay: Bamboo

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 12 người 3 người Đặt Chỗ
58

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI141022

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
59

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI141022-QH

Hãng bay: Bamboo

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 4 người 11 người Đặt Chỗ
60

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI211022

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
61

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI211022-QH

Hãng bay: Bamboo

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 15 người Đặt Chỗ
62

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI281022

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
63

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI081022

Hãng bay: VietJet Air

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 1 người 23 người Đặt Chỗ
64

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI151022

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
65

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI221022

Hãng bay: VietJet Air

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 1 người 23 người Đặt Chỗ
66

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051022-539

Hãng bay: VietJet Air

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 7 người 22 người Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071022VJ

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071022NEW

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 4 người 25 người Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH081022NOK

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 12 người 7 người Đặt Chỗ
70

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH081022-539

Hãng bay: VietJet Air

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 5 người 24 người Đặt Chỗ
71

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH121022-539

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 8 người 21 người Đặt Chỗ
72

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH121022PK

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
4N3D 9.990.000 14 người 5 người Đặt Chỗ
73

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141022VJ

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 20 người 4 người Đặt Chỗ
74

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141022NEW

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4D Gọi 20 người 9 người Đặt Chỗ
75

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151022NOK

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 11 người 8 người Đặt Chỗ
76

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151022-539

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
77

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151022VJ-C

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
5N4D 14.990.000 4 người 27 người Đặt Chỗ
78

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH191022-539

Hãng bay: VietJet Air

19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
79

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH211022NEW

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
80

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH221022NOK

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
81

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH221022

Hãng bay: Bamboo

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.390.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
82

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH261022-539

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
83

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH261022PK

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
4N3D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
84

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH281022NEW

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
85

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH291022

Hãng bay: Bamboo

29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.390.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
86

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC081022JQ

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
7N6Đ 46.990.000 4 người 11 người Đặt Chỗ
87

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC101022JQ

Hãng bay: Jetstar

10/10/2022
Thứ hai
10
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
7N6Đ 46.990.000 4 người 12 người Đặt Chỗ
88

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC241022JQ

24/10/2022
Thứ hai
24
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
7N6Đ Gọi 10 người 5 người Đặt Chỗ
89

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB041022

Hãng bay: Bamboo

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
6N5D Gọi (Đầy chỗ) 8 người 0 người Đặt Chỗ
90

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB251022

25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.190.000 18 người 2 người Đặt Chỗ
91

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ071022

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 2 người 24 người Đặt Chỗ
92

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ141022

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
93

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ211022

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
94

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ281022

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN091122

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022 19:30
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
19:30
14/11/2022 23:50
Thứ hai
14
Tháng 11 - 2022
23:50
6N5Đ 19.990.000 5 người 25 người Đặt Chỗ
2

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN301122

Hãng bay: VietJet Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
05/12/2022
Thứ hai
5
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 19.990.000 6 người 24 người Đặt Chỗ
3

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA051122

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA101122

Hãng bay: VietJet Air

10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA121122

Hãng bay: VietJet Air

12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA171122

Hãng bay: VietJet Air

17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA191122

Hãng bay: VietJet Air

19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA241122

Hãng bay: VietJet Air

24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA261122

Hãng bay: VietJet Air

26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH021122DA

02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
11N8Đ 65.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031122NT

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
9N8Đ 53.990.000 10 người 15 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031122AT

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH041122

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
8N7Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071122BA

07/11/2022
Thứ hai
7
Tháng 11 - 2022
18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
12N11D Gọi 13 người 13 người Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH091122PTY

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
11N10Đ Gọi 16 người 15 người Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH101122NT

10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 14 người 11 người Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH171122AT

17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 4 người 28 người Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH231122PTY

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
03/12/2022
Thứ bảy
3
Tháng 12 - 2022
11N10Đ Gọi 5 người 26 người Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241122NT

24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
9N8Đ 53.990.000 20 người 5 người Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241122HUY

24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
21

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT111122SI

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB041122EK

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 27.990.000 2 người 18 người Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB111122EK

Hãng bay: Emirates

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 29.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB261122EK

Hãng bay: Emirates

26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 27.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA021122VJ

Hãng bay: VietJet Air

02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 40 người Đặt Chỗ
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA091122VJ

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 10.990.000 0 người 40 người Đặt Chỗ
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA161122VJ

Hãng bay: VietJet Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 10.990.000 0 người 40 người Đặt Chỗ
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA231122VJ

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 40 người Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA301122VJ

Hãng bay: VietJet Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 10.990.000 0 người 40 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031122

Hãng bay: VietJet Air

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
07/11/2022
Thứ hai
7
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 18 người 21 người Đặt Chỗ
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ041122

Hãng bay: VietJet Air

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ101122

Hãng bay: VietJet Air

10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
14/11/2022
Thứ hai
14
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 10 người 29 người Đặt Chỗ
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ111122

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 8 người 23 người Đặt Chỗ
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161122TW

Hãng bay: Tway Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ181122

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 6 người 25 người Đặt Chỗ
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ181122LMVJ

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 13.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ231122TW

Hãng bay: Tway Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251122

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251122LMVJ

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt Chỗ
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ301122TW

Hãng bay: Tway Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
41

Tour Maldives

Mã lịch tour: MV231122SQ

Hãng bay: Singapore Airline

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 16 người Đặt Chỗ
42

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS011122-6N

Hãng bay: VietJet Air

01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
43

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS021122-5N

Hãng bay: VietJet Air

02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
44

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS081122-6N

Hãng bay: VietJet Air

08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
45

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS091122-5N

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
46

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS151122-6N

Hãng bay: VietJet Air

15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
47

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS161122-5N

Hãng bay: VietJet Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
48

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS221122-6N

Hãng bay: VietJet Air

22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
49

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS231122-5N

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
50

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS291122-6N

Hãng bay: VietJet Air

29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
51

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS301122-5N

Hãng bay: VietJet Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
52

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH031122VJ

Hãng bay: VietJet Air

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 1 người 30 người Đặt Chỗ
53

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH091122VJ

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
54

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH111122-6N

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 28.888.000 3 người 36 người Đặt Chỗ
55

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH161122VJ

Hãng bay: VietJet Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
56

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH231122VJ

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
57

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH251122-6N

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 28.888.000 2 người 37 người Đặt Chỗ
58

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH301122VJ

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
59

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI041122

Hãng bay: VietJet Air

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
60

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI111122

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 13.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
61

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI181122

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
62

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI251122

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
63

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI051122

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
64

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI121122

Hãng bay: VietJet Air

12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
65

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI191122

Hãng bay: VietJet Air

19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 18 người Đặt Chỗ
66

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI261122

Hãng bay: VietJet Air

26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH021122-539

Hãng bay: VietJet Air

02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH041122NEW

Hãng bay: VietJet Air

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051122-539

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
70

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051122VJ.

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
71

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091122PK

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
4N3D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
72

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091122-539

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
73

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH111122NEW

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
74

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161122-539

Hãng bay: VietJet Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
75

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161122

Hãng bay: Bamboo

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
76

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH181122NEW

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
77

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH191122-539

Hãng bay: VietJet Air

19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
78

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231122-539

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
79

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231122PK

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
4N3D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
80

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231122

Hãng bay: Bamboo

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.390.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
81

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH251122NEW

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
82

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH301122-539

Hãng bay: VietJet Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
83

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC071122JQ

Hãng bay: Jetstar

07/11/2022
Thứ hai
7
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
7N6Đ 46.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
84

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC211122JQ

Hãng bay: Jetstar

21/11/2022
Thứ hai
21
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
7N6Đ 46.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
85

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ111122

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
86

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ181122

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 17 người Đặt Chỗ
87

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ251122

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 23 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN281222

Hãng bay: VietJet Air

28/12/2022
Thứ tư
28
Tháng 12 - 2022
02/01/2023
Thứ hai
2
Tháng 1 - 2023
6N5Đ 21.990.000 2 người 28 người Đặt Chỗ
2

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA011222

Hãng bay: VietJet Air

01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
3

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA031222

Hãng bay: VietJet Air

03/12/2022
Thứ bảy
3
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA081222

Hãng bay: VietJet Air

08/12/2022
Thứ năm
8
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA101222

Hãng bay: VietJet Air

10/12/2022
Thứ bảy
10
Tháng 12 - 2022
13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA151222

Hãng bay: VietJet Air

15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA171222

Hãng bay: VietJet Air

17/12/2022
Thứ bảy
17
Tháng 12 - 2022
20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
8

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH011222HUY

01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
08/12/2022
Thứ năm
8
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH081222AT

08/12/2022
Thứ năm
8
Tháng 12 - 2022
15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 32 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH091222

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
8N7Đ Gọi 3 người 28 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH121222BA

12/12/2022
Thứ hai
12
Tháng 12 - 2022
23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
11N10D Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH151222NT

15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
22/12/2022
Thứ năm
22
Tháng 12 - 2022
9N8Đ 53.990.000 4 người 21 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH151222DA

15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
22/12/2022
Thứ năm
22
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201222

20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
27/12/2022
Thứ ba
27
Tháng 12 - 2022
8N7Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH211222BA

21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
11N10D Gọi 0 người 26 người Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH221222NT

22/12/2022
Thứ năm
22
Tháng 12 - 2022
29/12/2022
Thứ năm
29
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 4 người 21 người Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH231222TH

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
30/12/2022
Thứ sáu
30
Tháng 12 - 2022
8N7Đ Gọi 4 người 22 người Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH291222NT

29/12/2022
Thứ năm
29
Tháng 12 - 2022
05/01/2023
Thứ năm
5
Tháng 1 - 2023
9N8Đ Gọi 4 người 21 người Đặt Chỗ
19

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT021222SI

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
20

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT091222SI

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
21

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT161222SI

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB021222EK

Hãng bay: Emirates

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 20 người Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB091222EK

Hãng bay: Emirates

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 29.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB161222FIFA

Hãng bay: Emirates

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 251.760.000 5 người 5 người Đặt Chỗ
25

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB231222EK

Hãng bay: Emirates

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
27/12/2022
Thứ ba
27
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 29.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA071222VJ

Hãng bay: VietJet Air

07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 40 người Đặt Chỗ
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA141222VJ

Hãng bay: VietJet Air

14/12/2022
Thứ tư
14
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 10.990.000 0 người 40 người Đặt Chỗ
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211222VJ

Hãng bay: VietJet Air

21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 10.990.000 0 người 40 người Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281222VJ

Hãng bay: VietJet Air

28/12/2022
Thứ tư
28
Tháng 12 - 2022
01/01/2023
Chủ nhật
1
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 13.990.000 0 người 40 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ021222

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ021222LMVJ

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 13.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ071222TW

Hãng bay: Tway Air

07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091222

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091222LMVJ

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt Chỗ
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141222TW

Hãng bay: Tway Air

14/12/2022
Thứ tư
14
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161222

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161222LMVJ

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 13.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ231222

Hãng bay: VietJet Air

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
27/12/2022
Thứ ba
27
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
39

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS061222-6N

Hãng bay: VietJet Air

06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
40

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS071222-5N

Hãng bay: VietJet Air

07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
41

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS131222-6N

Hãng bay: VietJet Air

13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
42

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS141222-5N

Hãng bay: VietJet Air

14/12/2022
Thứ tư
14
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
43

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS201222-6N

Hãng bay: VietJet Air

20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
44

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS211222-5N

Hãng bay: VietJet Air

21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
45

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US201222

20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
11N10Đ 99.990.000 6 người 9 người Đặt Chỗ
46

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH071222VJ

Hãng bay: VietJet Air

07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
47

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH091222-6N

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
14/12/2022
Thứ tư
14
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 28.888.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
48

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH141222VJ

Hãng bay: VietJet Air

14/12/2022
Thứ tư
14
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
49

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH231222-6N

Hãng bay: VietJet Air

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
28/12/2022
Thứ tư
28
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 28.888.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
50

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI021222

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
3N2Đ 13.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
51

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI091222

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
3N2D 13.990.000 (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
52

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI161222

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
3N2Đ 13.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
53

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI231222

Hãng bay: VietJet Air

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
54

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI301222

Hãng bay: VietJet Air

30/12/2022
Thứ sáu
30
Tháng 12 - 2022
01/01/2023
Chủ nhật
1
Tháng 1 - 2023
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
55

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI031222

Hãng bay: VietJet Air

03/12/2022
Thứ bảy
3
Tháng 12 - 2022
08/12/2022
Thứ năm
8
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
56

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI101222

Hãng bay: VietJet Air

10/12/2022
Thứ bảy
10
Tháng 12 - 2022
15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
57

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH021222NEW

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
58

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH031222-539

Hãng bay: VietJet Air

03/12/2022
Thứ bảy
3
Tháng 12 - 2022
07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
59

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071222-539

Hãng bay: VietJet Air

07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
60

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071222PK

Hãng bay: VietJet Air

07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
10/12/2022
Thứ bảy
10
Tháng 12 - 2022
4N3D 11.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
61

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091222NEW

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
12/12/2022
Thứ hai
12
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
62

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141222-539

Hãng bay: VietJet Air

14/12/2022
Thứ tư
14
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
63

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161222NEW

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
64

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH171222-539

Hãng bay: VietJet Air

17/12/2022
Thứ bảy
17
Tháng 12 - 2022
21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
65

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH211222-539

Hãng bay: VietJet Air

21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
66

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH211222PK

Hãng bay: VietJet Air

21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
24/12/2022
Thứ bảy
24
Tháng 12 - 2022
4N3D 11.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH211222

Hãng bay: Bamboo

21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231222NEW

Hãng bay: VietJet Air

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
27/12/2022
Thứ ba
27
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH281222PK

Hãng bay: VietJet Air

28/12/2022
Thứ tư
28
Tháng 12 - 2022
31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
4N3D 11.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
70

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH281222NEW

Hãng bay: VietJet Air

28/12/2022
Thứ tư
28
Tháng 12 - 2022
01/01/2023
Chủ nhật
1
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
71

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH301222NEW

Hãng bay: VietJet Air

30/12/2022
Thứ sáu
30
Tháng 12 - 2022
03/01/2023
Thứ ba
3
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
72

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH311222

Hãng bay: Bamboo

31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
04/01/2023
Thứ tư
4
Tháng 1 - 2023
5N4D 7.290.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
73

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC051222JQ

Hãng bay: Jetstar

05/12/2022
Thứ hai
5
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
7N6Đ 46.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
74

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC191222JQ

Hãng bay: Jetstar

19/12/2022
Thứ hai
19
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
7N6Đ Gọi 2 người 14 người Đặt Chỗ
75

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC261222JQ

Hãng bay: Jetstar

26/12/2022
Thứ hai
26
Tháng 12 - 2022
01/01/2023
Chủ nhật
1
Tháng 1 - 2023
7N6Đ 46.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
76

TOUR NHA TRANG

Mã lịch tour: NT311222CK

31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
3N2D 2.050.000 0 người 1000 người Đặt Chỗ
77

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ021222

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
78

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ161222

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
79

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ231222

Hãng bay: VietJet Air

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
24/12/2022
Thứ bảy
24
Tháng 12 - 2022
3N2D 5.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
80

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ301222

Hãng bay: VietJet Air

30/12/2022
Thứ sáu
30
Tháng 12 - 2022
01/01/2023
Chủ nhật
1
Tháng 1 - 2023
3N2D 5.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
81

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ311222CK

31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
3N2D 2.050.000 0 người 1000 người Đặt Chỗ
82

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ311222VOPQ

31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
3N2D 1.990.000 0 người 1508 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH050123NT

Hãng bay: Bamboo

05/01/2023
Thứ năm
5
Tháng 1 - 2023
12/01/2023
Thứ năm
12
Tháng 1 - 2023
9N8Đ Gọi 0 người 25 người Đặt Chỗ
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH070122AMS

07/01/2023
Thứ bảy
7
Tháng 1 - 2023
14/01/2023
Thứ bảy
14
Tháng 1 - 2023
8N7Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120123NT

Hãng bay: Bamboo

12/01/2023
Thứ năm
12
Tháng 1 - 2023
19/01/2023
Thứ năm
19
Tháng 1 - 2023
9N8Đ Gọi 0 người 25 người Đặt Chỗ
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH180123PTY

18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
11N10Đ Gọi 0 người 25 người Đặt Chỗ
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200123AMS

20/01/2023
Thứ sáu
20
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
8N7Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220123AT

Hãng bay: Vietnam Airlines

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
31/01/2023
Thứ ba
31
Tháng 1 - 2023
9N8Đ 52.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
7

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230123AT

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
31/01/2023
Thứ ba
31
Tháng 1 - 2023
9N8Đ 52.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
8

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
31/01/2023
Thứ ba
31
Tháng 1 - 2023
9N8Đ Gọi 3 người 21 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023