Du Lịch Úc

DU LỊCH ÚC: SYDNEY - MELBOURNE (22/08/2018)

DU LỊCH ÚC: SYDNEY - MELBOURNE (22/08/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: SYDNEY - MELBOURNE (22/08/2018)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Vietnam Airlines
36.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: MONO SYDNEY (17/08, 19/10/2018)

DU LỊCH ÚC: MONO SYDNEY (17/08, 19/10/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: MONO SYDNEY (17/08, 19/10/2018)
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar Airways
28.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY ( TRƯỢT TUYẾT 19/07/2018)

DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY ( TRƯỢT TUYẾT 19/07/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY ( TRƯỢT TUYẾT 19/07/2018)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không: Jetstar Airways (bay thẳng)
36.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: SYDNEY (17/08, 21/09, 19/10/2018)

DU LỊCH ÚC: SYDNEY (17/08, 21/09, 19/10/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: SYDNEY (17/08, 21/09, 19/10/2018)
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar Airways
28.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY- TẾT DƯƠNG LỊCH (28/12/2018)

DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY- TẾT DƯƠNG LỊCH (28/12/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY- TẾT DƯƠNG LỊCH (28/12/2018)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar (bay thẳng)
44.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (16/11/2018)

DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (16/11/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (16/11/2018)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar (bay thẳng)
36.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (13/09/2018)

DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (13/09/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (13/09/2018)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar (bay thẳng)
36.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: SYDNEY (17/11/2018)

DU LỊCH ÚC: SYDNEY (17/11/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: SYDNEY (17/11/2018)
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar Airways
28.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - BRUNEI (07/06/2018)

DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - BRUNEI (07/06/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - BRUNEI (07/06/2018)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Royal Brunei Airlines
33.990.000 ₫
DU LỊCH ÚC: BRUNEI - MELBOURNE (03/07, 07/08, 04/09, 09/10)

DU LỊCH ÚC: BRUNEI - MELBOURNE (03/07, 07/08, 04/09, 09/10)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: BRUNEI - MELBOURNE (03/07, 07/08, 04/09, 09/10)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Royal Brunei Airlines
33.900.000 ₫
DU LỊCH ÚC: SYDNEY - MELBOURNE - THÁNG 6, 7, 8/2018

DU LỊCH ÚC: SYDNEY - MELBOURNE - THÁNG 6, 7, 8/2018

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: SYDNEY - MELBOURNE - THÁNG 6, 7, 8/2018
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar (bay thẳng)
39.000.000 ₫
DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY - THÁNG 3,4,5,6,7 (26/04, 24/05, 21/06, 19/07/2018)

DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY - THÁNG 3,4,5,6,7 (26/04, 24/05, 21/06, 19/07/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ÚC: MELBOURNE - SYDNEY - THÁNG 3,4,5,6,7 (26/04, 24/05, 21/06, 19/07/2018)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar (bay thẳng)
39.900.000 ₫

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịc Hàn quốc
Du lịch Malaysia

Khách Hàng Truyền Thống

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp