Du lịch nước ngoài

DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - BAY JETSTAR (MÙNG 2 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - BAY JETSTAR (MÙNG 2 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - BAY JETSTAR (MÙNG 2 TẾT 2020)
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar Airlines
18.990.000 ₫
DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA - ĐÀI BẮC - BAY CI ĐÀI LOAN (MÙNG 3 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA - ĐÀI BẮC - BAY CI ĐÀI LOAN (MÙNG 3 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA - ĐÀI BẮC - BAY CI ĐÀI LOAN (MÙNG 3 TẾT 2020)
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : CI Đài Loan
18.990.000 ₫
DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀO VIÊN - BAY JETSTAR (MÙNG 1 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀO VIÊN - BAY JETSTAR (MÙNG 1 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI TRUNG - ĐÀO VIÊN - BAY JETSTAR (MÙNG 1 TẾT 2020)
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Jetstar Airlines
19.990.000 ₫
DU LỊCH TẾT THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAY NOK AIR (MÙNG 1, 4 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAY NOK AIR (MÙNG 1, 4 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAY NOK AIR (MÙNG 1, 4 TẾT 2020)
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Bay Nok Air
11.990.000 ₫
DU LỊCH TẾT NHẬT BẢN: KANSAI - KYOTO - OSAKA - TOYOHASHI - TOKYO - BAY VNA (MÙNG 3 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT NHẬT BẢN: KANSAI - KYOTO - OSAKA - TOYOHASHI - TOKYO - BAY VNA (MÙNG 3 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT NHẬT BẢN: KANSAI - KYOTO - OSAKA - TOYOHASHI - TOKYO - BAY VNA (MÙNG 3 TẾT 2020)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Vietnam Airlines
43.888.000 ₫
DU LỊCH TẾT TRUNG QUỐC: NGHĨA Ô - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - BAY JETSTAR (MÙNG 2 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT TRUNG QUỐC: NGHĨA Ô - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - BAY JETSTAR (MÙNG 2 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT TRUNG QUỐC: NGHĨA Ô - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - BAY JETSTAR (MÙNG 2 TẾT 2020)
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Jetstar Airlines
19.990.000 ₫
DU LỊCH TẾT NHẬT BẢN: NARITA - TOKYO - TOYOHASHI - KYOTO - LỄ HỘI ÁNH SÁNG - BAY VNA (MÙNG 1 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT NHẬT BẢN: NARITA - TOKYO - TOYOHASHI - KYOTO - LỄ HỘI ÁNH SÁNG - BAY VNA (MÙNG 1 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT NHẬT BẢN: NARITA - TOKYO - TOYOHASHI - KYOTO - LỄ HỘI ÁNH SÁNG - BAY VNA (MÙNG 1 TẾT 2020)
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Vận chuyển: Vietnam Airlines
43.888.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH - 2020
NEW

DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH - 2020

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH - 2020
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Vận chuyển: Máy bay – China Southern Airlines
17.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - 2019
NEW

DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - 2019

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - 2019
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Vận chuyển: Máy bay – China Southern Airlines
17.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - 2019 (CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN)
NEW

DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - 2019 (CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN)

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - 2019 (CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN)
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không: Vietjet Air bay thẳng
13.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - 2019 (THỨ 5 HÀNG TUẦN)
NEW

DU LỊCH TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - 2019 (THỨ 5 HÀNG TUẦN)

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - 2019 (THỨ 5 HÀNG TUẦN)
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không : Vietjet
12.490.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: CỬU TRẠI CÂU - 2019 (THỨ 4 HÀNG TUẦN)
NEW

DU LỊCH TRUNG QUỐC: CỬU TRẠI CÂU - 2019 (THỨ 4 HÀNG TUẦN)

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: CỬU TRẠI CÂU - 2019 (THỨ 4 HÀNG TUẦN)
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Vận chuyển: Hãng hàng không: China Sourthern
15.990.000 ₫

Từ 1.490.000 VNĐ

Du lịch xuyên Việt Với chùm tuor hấp dẫn

Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An. Đà Nẵng - Huế. Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La

Mua ngay

Du lịch trong nước

DU LỊCH TẾT MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN (MÙNG 1, 2, 5 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN (MÙNG 1, 2, 5 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN (MÙNG 1, 2, 5 TẾT 2020)
 • Thời gian: 3N2Đ
 • Vận chuyển: Máy bay, Ô tô
7.990.000 ₫
DU LỊCH TẾT PHÚ QUỐC: THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO (MÙNG 3 TẾT 2020)
NEW

DU LỊCH TẾT PHÚ QUỐC: THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO (MÙNG 3 TẾT 2020)

 • Khách sạn: DU LỊCH TẾT PHÚ QUỐC: THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO (MÙNG 3 TẾT 2020)
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Máy Bay + Ô Tô
7.890.000 ₫
DU LỊCH MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (2019)

DU LỊCH MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (2019)

 • Khách sạn: DU LỊCH MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (2019)
 • Thời gian: 3N2Đ
 • Vận chuyển: Máy bay, Ô tô
4.990.000 ₫
DU LỊCH MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ THÁNG 06, 07/2019

DU LỊCH MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ THÁNG 06, 07/2019

 • Khách sạn: DU LỊCH MIỀN TRUNG: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ THÁNG 06, 07/2019
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay, Ô tô
7.390.000 ₫
DU LỊCH PHÚ QUỐC: THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO 2019

DU LỊCH PHÚ QUỐC: THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO 2019

 • Khách sạn: DU LỊCH PHÚ QUỐC: THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO 2019
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Máy Bay + Ô Tô
4.990.000 ₫
DU LỊCH ĐÀ LẠT MỪNG XUÂN MẬU TUẤN 2018 - MÙNG 2 TẾT (17/02/2018)

DU LỊCH ĐÀ LẠT MỪNG XUÂN MẬU TUẤN 2018 - MÙNG 2 TẾT (17/02/2018)

 • Khách sạn: DU LỊCH ĐÀ LẠT MỪNG XUÂN MẬU TUẤN 2018 - MÙNG 2 TẾT (17/02/2018)
 • Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
 • Vận chuyển: Xe du lịch cao cấp
3.390.000 ₫
Du lịch miền Trung Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn - Hội An -Bà Nà 2017

Du lịch miền Trung Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn - Hội An -Bà Nà 2017

 • Khách sạn: Du lịch miền Trung Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn - Hội An -Bà Nà 2017
 • Thời gian: 4N3Đ
 • Vận chuyển: Máy bay, Ô tô
3.050.000 ₫
DU LỊCH ĐẢO BÌNH BA – TẾT ĐINH DẬU 2017

DU LỊCH ĐẢO BÌNH BA – TẾT ĐINH DẬU 2017

 • Khách sạn: DU LỊCH ĐẢO BÌNH BA – TẾT ĐINH DẬU 2017
 • Thời gian: 2 Ngày 2 đêm
 • Vận chuyển: Xe ô tô
1.690.000 ₫

Cẩm nang du lịch


Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp